Zapytania ofertowe

Wykonanie prac projektowych i remontowo-konserwatorskich budynku muzeum w zespole klasztornym Opactwa Ojców Cystersów w Szczyrzycu (9.07.2024)

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2024 Z DNIA 09.07.2024 r.

Zamawiający :

Opactwo Ojców Cystersów w Szczyrzycu,
34-623 Szczyrzyc,
Szczyrzyc 1
NIP: 7371819896 ,
REGON: 040059427
email: szymon.cysters@wp.pl

Zamawiający zaprasza do składania ofert w postępowaniu pod nazwą;

„Wykonanie prac projektowych i remontowo-konserwatorskich budynku muzeum w zespole klasztornym Opactwa Ojców Cystersów w Szczyrzycu”.

Dokumentacja ofertowa:

Szczyrzyc-Wykonanie prac projektowych i remontowo-konserwatorskich budynku muzeum w zespole klasztornym Opactwa Ojców Cystersów w Szczyrzycu