Artykuły o Szczyrzycu

 • Stanisław Czachura, Władysław Gębik, Almanach Ziemi Limanowskiej (2000) 2, ss. 32- 34.
 • Rozmowy Almanachu: Szczyrzycki Skarb, Wywiad z O. Henrykiem Jędrzejewskim, Almanach Ziemi Limanowskiej (2000/2001) 3, s. 3.
 • Stanisław Czachura, Wkład Cystersów w rozwój oświaty w Szczyrzycu, Almanach Ziemi Limanowskiej (2001/2002) 7, ss. 14- 15.
 • Stanisław Czachura, Związek Szczyrzycan, Almanach Ziemi Limanowskiej (2002) 10, ss. 36- 37.
 • Stanisław Czachura, Browar klasztorny w Szczyrzycu, Almanach Ziemi Limanowskiej (2003) 12, ss. 17- 18.
 • O. Krzysztof Morajko, Pustelnia w szczyrzyckiej parafii, Almanach Ziemi Limanowskiej (2003) 13, ss. 4- 8.
 • Władysław Frączek, Opactwo Cystersów w Szczyrzycu. O. Opat Eugeniusz Włodarczyk, Echo Limanowskie (2004) 120, ss. 30- 32.
 • Władysław Frączek, Muzeum Opactwa Cystersów w Szczyrzycu, Echo Limanowskie (2004) 123, ss. 28- 29; 36.
 • Władysław Frączek, Władysław Orkan w Szczyrzycu, Echo Limanowskie (2005) 127, ss. 36- 37.
 • Władysław Frączek, Wielka przeszłość małej ojczyzny. Muzeum Opactwa Cystersów w Szczyrzycu, Echo Limanowskie (2005) 124- 125, ss. 32- 34.
 • Władysław Frączek, Zbiory numizmatyczne i medale w Muzeum Cystersów w Szczyrzycu, Echo Limanowskie (2005) 126, ss. 36- 39.
 • Edward Stoch, Klasztor Cysterski w Szczyrzycu, Bethania, Księża Jezuici Nowy Sącz (2006) 4, ss. V- VI.