Oddział Caritas przy Parafii Najśw. Maryi Wniebowziętej i św. Stanisława BM

Zarząd Oddziału

 • Przewodniczący : o. Alojzy Piotr Pucia - proboszcz;
 • Zastępca Przewodniczącego : Maria Skiba;
 • Sekretarz : Elżbieta Kapuściak;
 • Skarbnik : Stanisław Czachura

Konto bankowe: Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie o/Jodłownik 13 8589 0006 0200 0000 3519 0001

Działalność

Zadaniem Parafialnego Oddziału jest mobilizowanie całej wspólnoty parafialnej do praktykowania miłosierdzia i dążenie do tego, aby parafia stawała się wspólnotą eucharystyczno-charytatywną przez:

 • zachęcanie wiernych do pełnienia uczynków miłosierdzia
 • kultywowanie parafialnych i rodzinnych zwyczajów charytatywnych, takich jak: Tydzień Miłosierdzia, Dzień Chorego, Św. Mikołaja, Wigilia, Opłatek itp.
 • uroczyste obchodzenie świąt związanych treściowo z miłosierdziem chrześcijańskim, a szczególnie Święta Miłosierdzia Bożego
 • stałe rozpoznawanie potrzeb i możliwości pomocy;
 • przeprowadzanie zbiórek i przyjmowanie ofiar na działalność charytatywną;
 • organizowanie i świadczenie konkretnej pomocy duchowej i materialnej osobom potrzebującym na terenie parafii;
 • prowadzenie stałej formacji swoich członków;
 • współpraca z pozostałymi grupami parafialnymi w dziele charytatywnym;
 • współpraca z Zarządem Caritas