Wspólnota

O.Szymon Mateusz Warciak

O. Szymon 12 czerwca 2021 został wybrany Opatem Opactwa w Szczyrzycu.

O.Antoni Paweł Sumera

O. Antoni jest przeorem klasztoru w Szczyrzycu oraz katechetą w Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Stanisława Biskupa Męczennika w Szczyrzycu.

O.Stanisław Kazimierz Zięba

O.Maksymilian Janusz

O.Dominik Andrzej Chucher

O. Dominik Chucher ur. się 28.kwietnia 1966r. w Bieńkówce.
W 1996 roku wstąpił do opactwa w Szczyrzycu. Po odbytym nowicjacie rozpoczął studia w Gdańskim Seminarium Duchownym. W 2000 roku złozył profesję wieczystą. W 2003 roku przyjął święcenia kapłańskie w Gdańsku z rąk Arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego.
Od swięceń do 2009 roku katecheta i wikary w Gdańsku. W latachu 2009/10 katecheta i wikary w Henrykowie.
W lutym 2010r. mianowany Przeorem Administratorem Opactwa w Szczyrzycu.
01.03.2011r. wybrany Opatem Opactwa w Szczyrzycu.

O.Filip Mariusz Krzemień

Ojciec Filip jest Proboszczem w Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Stanisława Biskupa Męczennika w Szczyrzycu

O.Tadeusz Nowak

O.Sylwester Grzegorz Skiba

Ojciec Sylwester jest ekonomem klasztornym.

O.Robert Jan Antkiewicz

O. Robert jest wikariuszem w Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Stanisława Biskupa Męczennika w Szczyrzycu.