Służba Liturgiczna Ołtarza

"Wypełniając waszą służbę liturgiczną, jesteście współpracownikami kapłana, ale przede wszystkim jesteście sługami Jezusa. Zachęcam więc was, abyście pielęgnowali głęboką przyjaźń z Nim, uznając w Nim prawdziwego przyjaciela, który jest przy waszym boku tak w pięknych, jak i w trudnych chwilach. Pamiętajcie: On potrzebuje dzieci i młodzieży, którzy oprócz służby przy ołtarzu, staną się także sługami ołtarza, oddając się całkowicie na jego służbę, aby głosić Ewangelię i rozdzielać łaskę Bożą w całym świecie."
Błogosławiony Jan Paweł II

Służymy Bogu, kiedy przyczyniamy się do tego, aby liturgia była piękna. Słowo "ministrant" wskazuje szczególnie na służbę we Mszy świętej. Liturgiczna służba ołtarza - gromadzi chłopców, którzy pragną służyć przy ołtarzu. W jej skład wchodzi młodzież lektorską, czytającą Słowo Boże, grupa ministrantów starszych, wspomagającą kapłanów podczas różnych akcji liturgicznych w kościele oraz grupa kandydatów przygotowujących się do służby przy ołtarzu.

Opiekun: O.Sylwester Skiba

Galeria zdjęć