Opactwo Szczyrzyckie

Kalendarium Opactwa:

 • 1234 - założenie opactwa
 • 1259 - najazd Tatarów na klasztor
 • 1597 - wizytacja klasztoru przez kard. Radziwiłła
 • 1607 - opat Stanisław Drohojewski podejmuje się dzieła zbudowania nowego klasztoru i przebudowy kościoła
 • 1642 - bp Tomasz Oborski dokonuje konsekracji nowego kościoła
 • 1623 - napad zbójników na klasztor
 • 1705 - ograbienie klasztoru przez Szwedów
 • 1765 - ogromny pożar niszczy klasztor i kościół
 • 1794 - rząd Austrii nie dopuszcza do wyboru nowego opata
 • 1868 - odkupienie od Dzieduszyckich części zakonnych dóbr, tak że zakon mógł funkcjonować
 • 1918 - papież Benedykt XV breve "Constat sane" przywraca klasztorowi godność opactwa
 • 1938 - ukoronowanie M.B. Szczyrzyckiej przez Arcybiskupa Adama Stefana Sapiehę
 • 1955 - likwidacja gimnazjum przyklasztornego
 • 1983 - poświęcenie przez Ojca Świętego Jana Pawła II koron dla M.B. Szczyrzyckiej na Jasnej Górze
 • 1984 - uroczystość nałożenia koron Matce Bożej