Bracia

br.Edward Adam Chołod

br.Jan Paweł Krzysztof Janas

Zakrystianin w Szczyrzycu