Fundusz Odnowy Zabytków Kościoła

Z inicjatywy Grupy Parafian powstał Fundusz Odnowy Zabytków Kościoła. Osoby należące do Funduszu cieszą się szacunkiem i zaufaniem społeczności lokalnej. Głównym celem Funduszu jest poszukiwanie środków na odnowę zabytków, które posiada kościół w Szczyrzycu. Każdy, kto w jakikolwiek sposób chciałby zaangażować się w działalność na rzecz odnowy zabytków naszej świątyni jest bardzo mile widziany. Przynależność nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji finansowych. Więcej informacji można uzyskać od osób należących do Funduszu.

Członkowie Funduszu to:

  • Adamczyk Alina, Szczyrzyc
  • Bąbel Agata, Janowice
  • Bąbel Aneta, Szczyrzyc
  • Czepiel Barbara, Janowice
  • Czepiel Teresa, Janowice
  • Matykiewicz Halina, Szczyrzyc

Wszystkim, którzy chcieliby finansowo wesprzeć ratowanie cennych zabytków, które znajdują się w naszym klasztorze, podajemy nr konta:
Fundusz Odnowy Zabytków Kościoła Parafialnego przy Klasztorze Ojców Cystersów w Szczyrzycu BSR Kraków O/Jodłownik 74 85890006 0200 0650 4574 0002