Przeorat w Oliwie

Dane kontaktowe

ul.Polanki 131

80-322 Gdańsk - Oliwa

Telefon: +48 58 552 11 94

Strona WWW

Strona FB

E-mail: cystersi@diecezjagdansk.pl

Historia kościoła i domu zakonnego OO. Cystersów

W 1909 roku protestanci w Oliwie zaczęli budować nowy kościół na placu przy ul. Leśnej. Dopomogła im w tym cesarzowa Eugenia, żona cesarza niemieckiego Wilhelma II.

Był to kościół wotywny (dziękczynny znak) za zwycięstwo nad cesarzem Napoleonem III i Francją w 1870 roku. Kościół jest zbudowany w stylu neogotyckim, nazywanym również gotykiem angielskim. Budowę kościoła zakończono w 1921 roku. Ostatni pastor dr. Vorwerek został wysiedlony w 1945 r.

Dom zakonny budowany był w latach 1937-38. Sala widowiskowa służyła jako kino religijne. Podczas wakacji w pokojach na piętrze mieszkali teolodzy ewangeliccy z Uniwersytetu w Berlinie. Tutaj znajdował się też urząd pobierający podatek kościelny.

Cystersi zgłosili się do księdza kanclerza Lubomskiego prosząc o zgodę na osiedlenie się przy kościele protestanckim przy ul. Leśnej 5/6. Kanclerz Kurii w zastępstwie bp Spletta wydał takie pozwolenie na pismie. Na początku maja 1945 r. ks. kanclerz Lubomski poświęcił kościół przy ul. Leśnej 5/6 i nadane zostało wezwanie tej świątyni "Matki Bożej Królowej Korony Polskiej". Po uwolnieniu ks. bp Spletta zostało to przez niego potwierdzone osobnym dokumentem.

W lipcu 1945 r. Cystersi sprowadzili się z al. Sprzymierzonych (obecnie Wojska Polskiego) do domu przy ul. Polanki 131, który był od strony zachodniej bez dachu, a w całym domu nie było szyb w oknach

W 1946 utworzono prowizoryczny ołtarz z obrazem Matki Boskiej z Katedry. Zostały naprawione także organy i na pasterce 1946 r. mogły już grać. Organistą wówczas był p. Bayer, a kościelnym Michał Ryczek. OO. Cystersi często pomagali parafii katedralnej

W roku 1948 zlecono p. prof. Hoppenowi z Torunia wykonanie projektu ołtarza głównego. W październiku ołtarz został postawiony.

Powstanie parafii MB Królowej Korony Polskiej

1 lipca 1988 r. Ks. Abp Tadeusz Gocłowski ustanowił parafię przy kościele Matki Bożej Królowej Korony Polskiej. Proboszczem nowo utworzonej parafii został mianowany o.Bogumił Nycz, przeor klasztoru w Oliwie, a wikariuszami: o. Niward Chrobak i o. Gerard Mączyński.

Dnia 21 sierpnia 1988 r.w dzień św. Bernarda odbyła się uroczysta inauguracja działalności nowoutworzonej parafii.Mszę św. celebrował i wygłosił Słowo Boże Ks. Abp. Tadeusz Gocłowski. Na inaugurację przyjechał O. Opat Hubert Kostrzański ze Szczyrzyca.W inauguracji udział wzięli także dominikanie, reformaci, karmelici oraz księża z Dekanatu Oliwskiego z ks. infułatem Bernardem Polzinem i dziekanem na czele.