Mały Caritas

"Mały Caritas" jest pododdziałem Parafialnego Caritas i zrzesza uczniów gimnazjum i najstarszych klas szkoły podstawowej. Ma osobowość prawną, chociaż zarówno liczba jego członków, jak też składa osobowy zmienia się w związku z odchodzeniem kolejnych roczników uczniów szkoły.

Opiekuem pododdziału jest Sebastian Kapuściak

"Mały Caritas" przeprowadza systematycznie od kilku lat różne akcje charytatywne, m.in.:

  • zbiórkę charytatywną "Jałmużna wielkopostna",
  • wykonywanie stroików świątecznych w okresie Bożego Narodzenia, które są zanoszone przez członków "Caritas" do domów ludzi samotnych, chorych, niepełnosprawnych wraz z życzeniami, słodyczami i opłatkiem wigilijnym,
  • sprzedaż zniczy nagrobnych w październiku.

Zebrane podczas akcji "Znicz" środki finansowe są przeznaczone na dofinansowanie dożywiania w stołówce szkolnej uczniom potrzebującym lub doraźną pomoc (np. zakup okularów dla uczniów z rodzin o trudnej sytuacji finansowej).