Wspomnienia ojców

O.Niward Mieczysław Chrobak

O. Niward zmarł dnia 20 marca 2021, w 86 roku życia, 70 roku profesji zakonnej i 63 roku kapłaństwa.

O.Józef Witold Jamioł

O. Józef Witold Jamioł zmarł 7.05.2019 roku.

O.Henryk Antoni Jędrzejewski

O. Henryk Antoni Jędrzejewski urodził się 29.04.1927 r. w Korzeńcu na Wileńszczyźnie. Pochodził z rodziny wielodzietnej. Matka - Kazimiera, z domu Steckiewicz, rodowita Wilnianka, ojciec - żołnierz armii generała Żeligowskiego pochodził z okolic Iłży. W 1933 r. rodzina Jędrzejewskich przeprowadza się z Wilna do Łap (ok. 180 km od Wilna). W Łapach 12-letni Antoni kończy szkołę powszechną. W 1946 r. Antoni zdaje małą Maturę w Łapach. Dużą uzyskał w Liceum im. Adama Mickiewicza w Warszawie w 1948 roku. Następnie studiuje filozofię na Uniwersytecie Warszawskim. Przerywa studia, gdyż umiera jego ojciec (1953 r.) i musi się zająć prowadzeniem 16-hektarowego gospodarstwa. W latach 1954-55 studiuje na wydziale Teologicznym Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. W 1959 r. podejmuje decyzję wstąpienia do zakonu O.O. Cystersów w Szczyrzycu. Nadal studiuje w Instytucie Teolologicznym O.O. Paulinów na Skałce. W 1964 roku. Uzyskuje święcenia kapłańskie. Kiedy opat szczyrzycki o. dr Stanisław Kiełtyka zakłada w 1954 r. muzeum klasztorne, jego urządzenie i prowadzenie zlecił o. Henrykowi ufając, że człowiek, który ma za sobą niełatwą drogę życia i temu zadaniu także podoła. Początkowo muzeum znajdowalo się w pomieszczeniach klasztornych zwanych przeoratem. Większość eksponatów znajdowało się od kilku wieków w zbiorach klasztornych, jako owoc pracy Cystersów, ale były też eksponaty ofiarowane przez ludność lub zakupione. Były tam dzieła malarstwa, rzeźby, ornaty, mitry, przedmioty i naczynia liturgiczne (XVII, XVIII w), stare księgi, meble, pieczęcie biskupie, medaliony, numizmaty a także przedmioty codziennego użytku oraz narzędzia rolnicze (wykonane z drewna).Zbiory są jednak nieuporządkowane, nieugrupowane w odpowiednie działy. W 1966 r. w rocznicę 1000-lecia Chrztu Polskie muzeum klasztorne zostaje całkowicie na nowo urządzone przez słynnego fotografika - Wojciecha Plewińskiego oraz scenografa Teatru Starego w Krakowie - Andrzeja Cybulskiego. Zbiory muzealne podzielono na dwa działy: militaria i sztuka sakralna, nazywając je "Skarbnicą klasztoru". Zwiedzających z kraju i zagranicy zakłócają jednak spokój i rytm codziennego życia w klasztorze, skutkiem czego w 1974 r. opat dr Hubert Kostrzański zawiesza działalność muzeum, a w pomieszczeniach pomuzealnych urządzono bibliotekę klasztorną. W 1978 r. Opactwo odzyskało XVII-wieczny spichlerz a podczas prac remontowych odkryto, że spichlerz to dawna rezydencja opactwa. Wybite zostały zamurowane przed wiekami duże, renesansowe drzwi i okna. Zbudowano strop i klatkę schodową.. Decyzją ówczesnego opata o. Huberta Kostrzańskiego zaadoptowano wyremontowaną "opatówkę" na pomieszczenia muzealne. Był to 1984 rok - Jubileusz 750-lecia O.O. Cystersów w Szczyrzycu i koronacja cudownego obrazu Matki Bożej Szczyrzyckiej. Nad pracami przeniesienia zbiorów muzealnych do nowej siedziby czuwał ojciec Henryk Jędrzejewski. Eksponaty uporządkowano wg wzoru z 1966 roku. Pod koniec 2000 r. o. Henryk Jędrzejewski zaproponował Instytutowi Sztuki UJ zorganizowanie wakacyjnej praktyki studenckiej w Opactwie O.O. Cystersów w Szczyrzycu. Studenci pod kierunkiem prof. Piotra Krasnego i mgr Józefa Skarbskiego opisali rzeźby i obrazy, sporządzając dla nich karty inwentarzowe wg wzoru obowiązującego w muzeach polskich. Prace studentów historii sztuki zapoczątkowały żmudny proces porządkowania, dokumentowania i katalogowania zbiorów opactwa, które zakończyły się w 2005 roku. Jest to zasługa benedyktyńskiej, upartej i żmudnej pracy ojca Henryka. O. Henryk Antoni Jędrzejewski zmarł 9.10.2006 roku.

O.Gabriel Mączewski

Ojciec Gabriel Mączewsk zmarł 9 września 2021 po 47 latach życia, 23 latach profesji zakonnej, 19 latach kapłaństwa.

O.Augustyn Marek Piech

Ojciec Augustyn zmarł 10.07.2020

O.Wiesław Rymarczyk

Ojciec przeor Wiesław Rymarczyk zmarł 8 listopada w klasztorze w Henrykowie w wieku 64 lat, profesji zakonnej 44 lat, kapłaństwa 38 lat.