15.08.2019 - Uroczystości odpustowe ku czci Najświętszej Maryi Wniebowziętej

15.08.2019 odbył się uroczysty, doroczny odpust ku czci Najświętszej Maryi Wniebowziętej.
Sumie odpustowej przewodniczył bp pomocniczy z Tarnowa Leszek Leszkiewicz, obecni byli też Opat Prezes z Krakowa Mogiły o. Piotr Chojnacki, Opat Senior z Jędrzejowa Edward Stradomski oraz liczne duchowienstwo, goście i parafianie.

fot. Paweł Zapała