8 - 9.04.2022 - Ekstremalna Droga Krzyżowa Św. Rodziny i Św. Bernarda

Parafianie ze Szczyrzyca uczestniczyli w Ekstremalnej Drodze Krzyżowej Św. Rodziny i Św. Bernarda z Kasinki Małej do Szczyrzyca: Zdobywając- Lubomir, Wierzbanowską Góre i Ciecień.
Czas spędzony na modlitwie i trudzie przemierzania terenu to 10,5 godziny. Matkę Bożą Szczyrzycką przywitali rano o 4 15