31.03.2019 - Wprowadzenie Apostolatu Margaretka.

31 marca w niedzielę "radości" miało miejsce w naszej świątyni uroczyste wprowadzenie Apostolatu Margaretka. Modlitwą zostało otoczonych dziewięciu kapłanów.