28.10.2023 - Święcenia diakonatu

W dniu dzisiejszym sakrament święceń w stopniu diakonatu przyjął, z rąk J.E. Ks. Abpa Henryka Nowackiego, nasz współbrat Fidelis Kaliciak. Wyświęconemu Ojcu Diakonowi życzymy wytrwania na drodze do kapłaństwa w stopniu prezbiteratu.