12.04.2019 - Ekstremalna Droga Krzyżowa

Trasa cysterska z  opactwa w Szczyrzycu do Opactwa w Krakowie to jedna tras Ekstremalnej Drogi Krzyżowej.Uczestniczyli w niej parafianie z cysterskich parafii i nie tylko. Czternaście stacji rozciagnietych na 50 km.