9 - 11.04.2020 - Triduum Paschalne

Całej liturgii w tym roku przewodniczył o. Opat Dominik, w asyście współbraci. W tym roku wedle zaleceń Biskupa całość liturgii odbyła się bez parafian.
Wszystkie wydarzenia liturgiczne transmitowane były dla parafian przez TV 28 z Limanowej