8 - 10.01.2019 - Kolęda po parafii

W dniach od 8 do 10 stycznia kolędowaliśmy po parafii. Chwaląc Narodzenie Małego Jezusa w Betlejem.
A parafianie gościnnie nas przyjmowali