4.07.2023 - Generalny remont organów

Generalny remont organów w opactwie oo. Cystersów w Szczyrzycu- I etap (obejmujący demontaż i remont części mechanicznej oraz stołu gry)

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z funduszu promocji kultury - państwowego funduszu celowego.

  • Dofinansowanie 378 000,0 zł
  • Całkowita wartość 504 025,2 zł
  • Data podpisania umowy 04.07.2023