Ogłoszenia parafialne

Intencje mszalne (17 - 23.02.2020)

PONIEDZIAŁEK 17.02.20
6.30 Gr.Za † Stanisława Kaletę
Gr.Za † Jana Koniecznego
Gr.Za † Władysława Halota (w kaplicy)
Za † Stanisława Młyńskiego od rodziny Bladochów
Za † Stanisława Młyńskiego od Eugeniusza Marka z Jodłownika
Za † Stanisława Młyńskiego od rodziny Korbów
Za † Stanisława Młyńskiego od Zofii Wójcik
Za † Stanisława Młyńskiego od Elżbiety Rymarczyk z dziećmi
Za † Stanisława Młyńskiego od Anny Rurowicz
Za † Stanisława Młyńskiego od sąsiadów Kadzików
Za † Stanisława Młyńskiego od Jana Kruczka
8.00 Za † Edwarda Morajko od Ilony i Andrzeja Wąsowiczów
17.00 Za † Marię Rokosz od Józefy Lis
WTOREK 18.02.20
6.30 Gr.Za † Stanisława Kaletę
Gr.Za † Jana Koniecznego
Gr.Za † Władysława Halota (w kaplicy)
Za † Eugeniusza Murzyna od bratanka Pawła z rodziną
Za † Eugeniusza Murzyna od Bożeny i Jana Piotrowiczów
Za † Eugeniusza Murzyna od Zdzisława Wójcika z rodziną
Za † Eugeniusza Murzyna od kuzynki Emilii Drabik
Za † Eugeniusza Murzyna od Teresy Michorczyk z rodziną
Za † Eugeniusza Murzyna od Janiny i Mariana Krzyściak z rodziną
Za †† Eugeniusza Murzyna i jego rodziców od rodziny Pazdanów
8.00 Za †† Stefanię Mosiężną w9 r. śmierci, męża Władysława oraz Julię Sadkiewicz w 39 r. śmierci i męża Andrzeja

9.00 Za † o. Józefa Jamioła od rodziny Repelewiczów
17.00 Za †† Zofię Limanówka i męża Bronisława w r. śmierci
ŚRODA 19.02.20
6.30 Gr.Za † Stanisława Kaletę
Gr.Za † Jana Koniecznego
Gr.Za † Władysława Halota (w kaplicy)
Za † Zofię Grzywa od Władysławy Repelewicz
Za † Zofię Grzywa od Józefy Cygal
Za † Zofię Grzywa od pracowników DPSu w Szczyrzycu
Za † Zofię Grzywa od o/terapeutycznego DPSu w Szczyrzycu
Za † Zofię Grzywa od Zofii Nawieśniak z rodziną
Za † Zofię Grzywa od rodziny Grzywa z Abramowic
Za † Zofię Grzywa od rodziny Kowalskich z Góry Św. Jana
Za † Zofię Grzywa od Zofii Grzywa z rodziną
8.00 Za † Kazimierza Repelewicza od Małagorzaty i Adama Grzyb z Janowic
10.30 Za † o. Józefa Jamioła od Bogumiły i Ryszarda Staniszewskich
17.00 INTENCJA ZBIOROWA
CZWARTEK 20.02.20
6.30 Gr.Za † Stanisława Kaletę
Gr.Za † Jana Koniecznego
Gr.Za † Władysława Halota (w kaplicy)
Za †† ojców i braci z naszego opactwa
Za † Stanisława Piotrowicza od sąsiadów Zdzisława i Wioletty Drożdż
Za † Stanisława Piotrowicza od Teresy i Janusza Bogacz
Za † Stanisława Piotrowicza od Zbigniewa Kapery z żoną
Za † Stanisława Piotrowicza od Damiańskiej z mamą i dziećmi
Za † Stanisława Piotrowicza od Kuczajowej z dziećmi
Za † Stanisława Piotrowicza od chrześnicy Pauliny
Za † Stanisława Piotrowicza od chrześnicy Barbary z mężem i dziećmi
8.00 Za † Teresę Bogacz od Bogusławy i Andrzeja Wydrów
10.30 Za † o. Józefa Jamioła od rodziny Kapuściaków
17.00 Za † Rozalię Hans od Elżbiety Węgrzyn z rodziną
PIĄTEK 21.02.20
6.30 Gr. Za † Stanisława Kaletę
Gr. Za † Jana Koniecznego
Gr. Za † Władysława Halota (w kaplicy)
Za † Andrzeja Synala od Emilii Domino
Za † Andrzeja Synala od Agaty i Wojciecha Rapacz
Za † Andrzeja Synala od Anety i Piotra Piechówków z rodziną
Za † Andrzeja Synala od Pawła i Anny Pazdan z rodziną
Za † Andrzeja Synala od Mariana Sędzika
Za † Andrzeja Synala od Zbigniewa i Bogumiły Cudek z rodziną
Za † Andrzeja Synala od Zygmunta Marka
Za † Andrzeja Synala od Adama i Agaty Domino
8.00 Za † Franciszka Śliwę od Anny Kowalskiej
10.30 Za † o. Józefa Jamioła od Stanisławy Kasprzyk
17.00 Za † Walerię Cudek od Zespołu Regionalnego „Mali Szczyrzycanie”
SOBOTA 22.02.20
6.30 Gr.Za † Stanisława Kaletę
Gr.Za † Jana Koniecznego
Gr.Za † Władysława Halota (w kaplicy)
Za † Monikę Dutka od Marii i Tadeusza Kordeczków
Za † Monikę Dutka od Barbary i Marka Ćwik z rodziną
Za † Monikę Dutka od Marii i Krzysztofa Steczowiczów z Tymbarku
Za † Monikę Dutka od Elżbiety I Mieczysława Puchała
Za † Monikę Dutka od Zofii Dudy z rodziną z Podłopienia
Za † Monikę Dutka od Bogusławy i Tadeusza Biedroń z Podłopienia
Za † Monikę Dutka od Justyny i Antoniego Cichowskich
8.00 Za † Janinę Repelewicz od Alicji Tatary z rodziną
12.00 Za † o. Józefa Jamioła od mieszkańców Abramowic
17.00 O błog. Boże, dary Ducha Św. dla Daniela z racji 18 urodzin
NIEDZIELA 23.02.20
7.00 Gr.Za † Stanisława Kaletę
Gr.Za † Jana Koniecznego
Gr.Za † Władysława Halota
Za †† Kazimierę i Stefana Wąsowiczów
Za † Stanisława Cudka od Barbary, Stanisława i Jakuba Domalik z Dobczyc
Za † Marię Pietras od Michaliny Rymarczyk z rodziną
Za † Marię Dobrzycką od Katarzyny i Piotra Repelewiczów
Za † Zofię Morajko od Marcina Mazgaja z rodzicami
Za † Annę Kolarczyk od rodziny Borowiaków
8.30 Za †† Józefę Broda w r. śmierci, Jana męża
Za † Stefana Wąsowicza w r. śmierci
W intencji parafian
10.00 Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, błog. Boże, opiekę MB dla Heleny w 82 r.urodzin
Za † Wiesława Krawczyńskiego od Związku Szczyrzycan i zespołu „Szczrzycanie”
Za † Jana Mazgaja w 4 r. śmierci
11.30 Za † Aleksandra Marka z racji imienin
Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o błog. Boże dla Dominika i Patrycji
O błog. Boże, opiekę MB Szczyrzyckiej dla Jasia w 1 r. urodzin
16.00 Za †† Monikę Węgrzyn w 6 r. śmierci i syna Antoniego w 3 r. śmierci