Ogłoszenia parafialne

Intencje mszalne (13 - 19.03.2023)

PONIEDZIAŁEK 13.03.23
6.45 Gr. Za † Adama Farona
Gr. Za † Marię Cygal
Za †† Helenę i Bronisława Rokosz
Za † Katarzynę Rapacz od Agaty i Adama Domino
Za † Zofię Nawieśniak od Małgorzaty i Grzegorza Karcz
Za † Andrzeja Wydrę od Jolanty i Patryka
Za † Czesława Burnusa od rodziny Gargasów
Za † Bogdana Rusa od Barbary i Andrzeja Kowal z rodziną
Za † Piotra Rusa od Macieja z rodziną
17.00 Za † Irenę Opioła w 10 r. śm.
Za † Jana Gargasa od Joanny i Tadeusza Grzywów
Za † Aleksandra Pazdana od rodziny Matusików
WTOREK 14.03.23
6.45 Gr. Za † Adama Farona
Gr. Za † Marię Cygal
Za † Zofię Paciorek od Elżbiety Lizak
Za † Stanisława Piwowarczyka od Romana Grzywy
Za † Zofię Łyszczarz od Marty i Wojciecha Paciorków z rodziną
Za † Małgorzatę Jończyk od siostry Barbary z mężem
Za † Władysława Kaptura od Stefanii i Andrzeja Cudków
Za † Stanisława Kasinę od Katarzyny i Zbigniewa Kulmów
Za † Marię Klemensiewicz od Marii i Kamila Trzupek
17.00 Za †† Jana Węgrzyna w 8 r. śm., Anielę żonę
Za † Franciszka Spędzię od Dyrekcji ZS Ponadpodstawowych w Mszanie D.
Za † Józefę Biel od Moniki i Krzysztofa Wąsowicz
ŚRODA 15.03.23
6.45 Gr. Za † Adama Farona
Gr. Za † Marię Cygal
Za † Antoniego Łyszczarza w 5 r. śm.
Za † Teresę Bogacz
Za † Emilię Biel od Anny i Stanisława Łabuz
Za † Kazimierę Sadkiewicz od Pawła Repelewicza
Za † Józefa Krzyściaka od Sabiny i Krzysztofa Pietruszka
Za † Władysława Wiewiórkę od Janusza i Urszuli Orzeł z rodziną
Za † Edwarda Młyńskiego od Anny i Józefa Kadzików
17.00 INTENCJA ZBIOROWA
CZWARTEK 16.03.23
6.45 Gr. Za † Adama Farona
Gr. Za † Marię Cygal
Za † Stanisława Cudka
Za † Józefa Tabora od rodziny Gargasów
Za † Tadeusza Palonka od Adama i Małgorzaty Noworolnik
Za † Stanisława Banacha od siostrzenicy Danuty z rodziną
Za † Marię Mucha od Teresy i Tadeusza Limanówków
Za † Władysławę Węgrzyn od Haliny i Stanisława Łyszczarz z rodziną
Za † Janinę Wójtowicz od Franciszka Króla z rodziną
17.00 Za † Janinę Rymarczyk w 23 r. śm.
Za †† Kazimierę Krzan, Władysława męża
Za † Mariana Furgała od syna Marka z rodziną
PIĄTEK 17.03.23
6.45 Gr. Za † Adama Farona
Gr. Za † Marię Cygal
Za †† Genowefę i Stanisława Marzec, Halinę Gzyl
Za † Wojciecha Stachowicza od Marty i Damiana Gardoń z dziećmi
Za † Juliana Sadkiewicza od Marii i Aleksandra Pazdanów
Za † Wojciecha Sadkiewicza od Władysława Sadkiewicza z rodziną
Za † Marię Zubek od Kingi i Wojciecha Michorczyk
Za † Janinę Kudłacz od Agnieszki i Bogdana Tabor z dziećmi
Za † Marię Nowak od Józefy Cygal z Andrzejem
17.00 D R O G A K R Z Y Ż O W A
17.30 Za †† Józefa i Stefanię Foszczyńskich od wnuków i prawnuków
Za † Stanisławę Kasprzyk od wnuczki Teresy z mężem
Za † Zofię Pazdan od rodziny Kolarczyków z Raciborzan
SOBOTA 18.03.23
6.45 Gr. Za † Adama Farona
Gr. Za † Marię Cygal
Za †† Józefa i Karolinę Piechówków
Za † Halinę Danek od dziewczyn ze sklepu z Janowic
Za † Władysława Marka od Agaty i Łukasza Marków
Za † Przemysława Bladochę od Anety i Stanisława Rokosz
Za † Jana Ranosza od Aliny i Grzegorza Rymarczyk
Za † Bronisławę Rymarczyk od Druhów OSP Janowice
Za † Emilię Marek od Tomasza Danka
17.00 Za †† Józefę i Tadeusza Hejnold
Za wstawiennictwem MB Szczyrzyckiej i Św. Bernarda, o łaskę zdrowia dla Bernardy, Boże prowadzenie dla lekarzy i potrzebne łaski dla jej rodziny.
Za † Czesława Kubacika od Jadwigi i Tadeusza Kowalczyk
NIEDZIELA 19.03.23
7.00 Gr. Za † Adama Farona
Gr. Za † Marię Cygal
Za †† Józefa Gwoździa, Józefę żonę, Józefa Pazdana i Józefa Marka
Za †† Antoninę Trzepaczka w r. śm., Stanisława i Elżbietę Kotula
Za †† Józefę i Józefa Bielów z racji im.
Za †† Adama Grzywę w 5 r. śm. od syna Władysława z Iwoną
Za † o. Niwarda Chrobaka od brata Juliana z rodziną
8.30 Za † Zbigniewa Tabora z racji im.
10.00 W intencji parafian
11.30 Za † Józefa Czepiela z racji im.
15.00 G O R Z K I E Ż A L E
16.00 Za † Józefę Biel z racji im.
18.00 O zdrowie, błog. Boże dla Józefa w 50 rocz. ur.