Ogłoszenia parafialne

Intencje mszalne (20 - 26.09.2021)

PONIEDZIAŁEK 20.09.21
6.45 Gr. Za † Piotra Głusia
Gr. Za † Janinę Tabor
Za † Annę Smoter od męża Stanisława
Za † Stanisława Cudka od chrześniaka Piotra
Za † Krystynę Marek od Zofii i Stanisława Mazgajów
Za † Mariana Opiołę od Stanisława i Janiny Wiewiórków
18.00 Za †† Tadeusza, Helenę, Barbarę, Jana i Stanisława Piaseckich
WTOREK 21.09.21
6.45 Gr. Za † Piotra Głusia
Gr. Za † Janinę Tabor
Za † Józefa Tabora od Agaty Sadkiewicz z rodziną
Za † Józefa Kuliga od Marii Dyląg z rodziną
Za † Stanisława Banowskiego od rodziny Polaków i Krzykawskich
Za † Franciszka Krupę od Stanisławy Dzieżak z dziećmi
18.00 W intencji Panu Bogu wiadomej
ŚRODA 22.09.21
6.45 Gr. Za † Piotra Głusia
Gr. Za † Janinę Tabor
Za †† ojców i braci
Za † o. Gabriela Mączewskiego od Nikoli, Szymona Papież, Małgorzaty Miłkowskiej
Za † o. Niwarda Chrobaka od rodziny Morajków z Gruszowa
Za † o. Augustyna Piecha od Andrzeja Marka z rodziną
18.00 INTENCJA ZBIOROWA
CZWARTEK 23.09.21
6.45 Gr. Za † Piotra Głusia
Gr. Za † Janinę Tabor
Za † Annę Smoter od męża Stanisława
Za † Mariana Murzyna
Za † Jana Kurka od Agnieszki i Piotra Pazdanów z dziećmi
Za † Andrzeja Matykiewicza od rodziny Mostowików
Za † Leszka Twardosza od kl. I i II TŻ ZS w Szczyrzycu z wychowawcami
Za † Wiesława Krzana od żony Barbary
18.00 O zdrowie dla Władysławy Juszczak
PIĄTEK 24.09.21
6.45 Gr. Za † Piotra Głusia
Gr. Za † Janinę Tabor
Za † Henryka Sadkiewicza od Pauliny i Krzysztofa Kędra z dziećmi
Za † Stanisława Żabówkę od rodziny Kordeczków z Dobrej
Za † Bronisławę Śliwa
Za † Stanisława Wiktora
Za † Józefa Pucię od Teresy Śliwa
Za † Anastazję Biel od Róży św. Cecylii
18.00 Za †† Marię i Stanisława Kaleta
SOBOTA 25.09.21
6.45 Gr. Za † Piotra Głusia
Gr. Za † Janinę Tabor
Za † Jana Myszkowskiego od Joanny i Kazimierza Mazanków
Za † Kazimierę Sadkiewicz od sąsiada Jana Trzupka z rodziną
Za † Marię Klemensiewicz od Agnieszki i Mariusza Skrzekutów
Za † Józefę Biel od Przemysława Bladochy z rodziną
Za † Bogdana Rusa od Szymona Przybytka
Za † Urszulę Stokłosa od Marty i Tadeusza Sutor z dziećmi
18.00 Za †† Anielę Hans i Stefana Węgrzyna
NIEDZIELA 26.09.21
7.00 Gr. Za † Piotra Głusia
Gr. Za † Janinę Tabor
Za † Stanisława Marka w 30 dzień po śmierci
Za † Bronisławę Rymarczyk w 1 r. śmierci
Za † Annę Rymarczyk w 6 r. śmierci
Za † Annę Rymarczyka w r. śmierci
Za †† Władysława i Marię Korbów w r. śmierci
Za † Henryka Furgała w 3 r. śmierci od brata i siostry z rodziną
8.30 Za †† Franciszka Górkę w r. śmierci, Wiktorię żonę
10.00 O zdrowie, błog. Boże, opiekę MB Szczyrzyckiej dla Edwarda z okazji 70 r. urodzin od żony, dzieci i wnuków
11.30 Dziękczynna z prośbą o błog. Boże, opiekę MB Szczyrzyckiej w 25 r. ślubów zakonnych dla brata Krzysztofa Janasa
Za †† Melanię i Ryszarda Kargol
Za †† Jana Drąga w r. śmierci, Halinę żonę
16.00 Za † Zofię Szuster od syna Jacka z rodziną
19.00 W intencji parafian