Ogłoszenia parafialne

Intencje mszalne (11 - 17.10.2021)

PONIEDZIAŁEK 11.10.21
6.45 Gr. Za † Wandę Smoter
Gr. Za † Zofię Frużyńską
Za † Józefa Pucię od wychowawców, rodziców i uczniów klasy 7 z Sadku-Kostrzy
Za † Anastazję Biel od rodziny Kabatów i Janiny z Jadzią
Za † Jana Myszkowskiego od Marii i Piotra Kaletów
Za † Kazimierę Sadkiewicz od rodziny Trzupków z Pogorzan
Za † Marię Klemensiewicz od Rafała i Iwony Cudek z rodziną
Za † Mariana Opiołę od Grzegorza i Beaty Wiewiórków
17.00 Za † Krzysztofa Drabika w r. śmierci
WTOREK 12.10.21
6.45 Gr. Za † Wandę Smoter
Gr. Za † Zofię Frużyńską
Za † Józefę Biel od rodziny Bladochów
Za † Bogdana Rusa od Urszuli i Marka Matykiewiczów z rodziną
Za † o. Augustyna Piecha od mieszkańców Pogorzany Centrum (II)
Za † Urszulę Stokłosa od Marii i Piotra, Marcina z rodziną i Kuby Kaletów
Za † Marię Kaleta od Ewy i Pawła Kutajów
Za † Marię Nowak-Jańczy
17.00 Za † Annę Basta w 9 r. śmierci od siostry z rodziną
ŚRODA 13.10.21
6.45 Gr. Za † Wandę Smoter
Gr. Za † Zofię Frużyńską
Za † Stanisława Kasinę od Krystyny Rapacz
Za † Katarzynę Rapacz od Małgorzaty i Marka z Bieszczad
Za † Franciszka Spędzię od Mateusza i Grzegorza Śliwów
Za † Kazimierę Jarosz od Zofii Foszczyńskiej
Za † Zofię Łyszczarz od wnuka Michała z żoną
Za † Antoniego Limanówkę
17.00 INTENCJA ZBIOROWA
CZWARTEK 14.10.21
6.45 Gr. Za † Wandę Smoter
Gr. Za † Zofię Frużyńską
Za † Monikę Piwowarczyk od Agnieszki Pietrasowej Sowa z dziećmi
Za † Wojciecha Piwowarczyka od bratanicy Jadwigi z rodziną
Za † Przemysława Bladochę od Agaty Perz
Za † Stanisławę Pazdan od Anny i Piotra Cuprów
Za † Czesława Burnusa od Franciszki i Józefa Żabówków
Za † Antoninę Broda
17.00 Za † Franciszka Śliwę w 3 r. śmierci
PIĄTEK 15.10.21
6.45 Gr. Za † Wandę Smoter
Gr. Za † Zofię Frużyńską
Za † Stanisława Kurka od Joanny i Bogdana Pazdanów z dziećmi
Za † Bronisławę Rymarczyk od Anny i Piotra Cuprów z rodziną
Za † Emilię Biel od rodziny Matykiewiczów z Kamieńca
Za † Emilię Marek od Heleny Krzyściak
Za † Józefa Krzyściaka od Wiesława Piotrowicza
Za † Zofię Nowak
17.00 O zdrowie, błog. Boże, opiekę MB w 10 r. ślubu
SOBOTA 16.10.21
6.45 Gr. Za † Wandę Smoter
Gr. Za † Zofię Frużyńską
Za †† Marię Rymarczyk w r. śmierci, męża Adama
Za † Czesława Kubacika od Adama z rodziną z Podgrodziska
Za † Marię Synal od Zofii i Henryka z Bieszczad
Za † Edwarda Wąsowicza od Moniki i Krzysztofa Wąsowiczów z dziećmi
Za † Zofię Nawieśniak od Janiny i Janusza Pazdanów z dziećmi
Za † Jana Noworolnika od kuzyna Roberta z rodziną
17.00 O zdrowie, błog. Boże, opiekę MB dla Joanny i Andrzeja w 12 r. ślubu i dla całej rodziny
Dziękczynna z prośbą o zdrowie, błog. Boże, opiekę MB dla Marii i Marka w 35 r. ślubu
NIEDZIELA 17.10.21
7.00 Gr. Za † Wandę Smoter
Gr. Za † Zofię Frużyńską
Dziękczynna z prośbą o zdrowie, błog. Boże, opiekę MB w 40 r. ślubu Małgorzaty i Edwarda
Za †† Emilię Morajko w 30 r. śmierci, Antoniego męża, synów i córkę
Za †† Zofię i Józefa Korbów i ich synów
Za † Annę Mazanek
Za † Stanisława Wiktora
8.30 O zdrowie, błog. Boże, opiekę MB w 34 r. ślubu
Za †† Jana i Barbarę Pazdanów
10.00 Za † Zbigniewa Tabora w 6 r. śmierci
Za †† Marię Rymarczyk w 6 r. śmierci, Adama męża
11.30 Za † Janinę Kuder w r. śmierci
16.00 Za † Janinę Śliwa w 18 r. śmierci
18.00 Dziękczynna z prośbą o zdrowie, błog. Boże, opiekę MB dla Oliwki w 1 r. urodzin