Ogłoszenia parafialne

Intencje mszalne (8 - 14.04.2024)

PONIEDZIAŁEK 08. 04. 24
6.45 Gr. Za † Leona Włodarczyka
O zdrowie i potrzebne łaski, dary Ducha Św., opiekę MB za wstawiennictwem św. Wenantego dla Marii Frankiewicz
Za † Edwarda Wąsowicza od Agnieszki z rodziną
Za † Tadeusza Palonka od Ewy i Marka Pazdanów z dziećmi
Za † Edwarda Wąsowicza od Marty i Adama Pazdanów
Za † Józefa Drabika od sąsiadów Trzupków
Za † Wiesława Drabika od Bożeny Sułkowskiej
Za † Cecylię Miazgowicz od Eugeniusza Krytatka
Za † Tadeusza Kargola od klasy 3a z wychowawcą
18.00 Za †† Stanisława Zająca, rodziców, rodzeństwo i teściów
WTOREK 09. 04. 24
6.45 Gr. Za † Leona Włodarczyka
Za †† Katarzynę Murzyn w 14 r. śmierci, Mariana męża
Za † Stanisława Marka od Stanisława Drożdża z rodziną
Za † Bogdana Rusa od Agaty i Adama Domino
Za † Piotra Rusa od Weszków z Góry Św. Jana
Za † Bronisławę Krupa od Doroty i Grzegorza Łachut
Za † Janinę Sarka od Anny i Pawła Pazdanów z rodziną
Za † Bogusława Wójtowicza od Michaliny Natanek z Szyku
Za † Kazimierę Marek od Marii Gocal
18.00 Dziękczynna z racji imienin i urodzin w 71 r. z prośbą o błog. Boże, opiekę MB na dalsze lata
ŚRODA 10. 04. 24
6.45 Za †† ojców i braci z naszego opactwa
Gr. Za † Leona Włodarczyka
Za † Stefana Kasprzyka
Za † Bronisławę Śliwa
Za † Edwarda Siepaka od wnuków: Ksawerego i Sandry
Za † Bolesława Repelewicza od Widomskich ze Szczyrzyca
Za † Emilię Repelewicz od rodziny Nowaków z Poznachowic Górnych
Za † Kazimierę Jarosz od Krystyny i Czesława Szpilków
Za † Annę Cudek od Marii i Andrzeja Farganus z rodziną
18.00 INTENCJA ZBIOROWA
CZWARTEK 11. 04. 24
6.45 Gr. Za † Leona Włodarczyka
Za †† Ludwikę i Wojciecha Smagów, Franciszka Rakoczego
Za † Stanisława Kasinę od Karoliny i Andrzeja Murzyn z dziećmi
Za † Stanisława Piwowarczyka od siostry Marii z rodziną
Za † Jana Rymarczyka od Edyty, Józefa i Kamila Gabrzyckich
Za † Emilię Biel od Lucyny i Andrzeja Leśniak z rodziną
Za † Juliana Sadkiewicza od Marty i Krzysztofa Bednarskich
Za † Zofię Paciorek od Joanny i Marka Baniaków z córkami
Za † Andrzeja Mirka od Mariana i Barbary Mikos
18.00 Za †† Zofię i Józefa Cudków i Józefa Widomskiego
PIĄTEK 12.04. 24
6.45 Gr. Za † Leona Włodarczyka
Za †† dusze w czyśćcu cierpiące
Za † Edwarda Młyńskiego od Marii i Stefana Kotarów
Za † Janusza Staśko od Cecylii Papież z rodziną
Za † Władysławę Węgrzyn od szwagra Jana i Stanisławy Węgrzyn
Za † Józefa Musiała od wnuczki Joanny z mężem
Za † Stanisławę Kasprzyk od sąsiadów Knapików
Za † Andrzeja Rymarczyka od rodziny Spytków z Zegartowic
Za † Bronisławę Rymarczyk od Eweliny i Wojciecha Rymarczyków
18.00 Za †† Marię Cygal, Kazimierza męża
SOBOTA 13. 04. 24
6.45 Gr. Za † Leona Włodarczyka
Za † Grzegorza Pazdana w r. śmierci
Za † Krzysztofa Pazdana
Za † Przemysława Bladochę od Marcina Limanówki z rodziną
Za † Władysława Marka od chrześniaka Zbigniewa Cudka z rodziną
Za † Halinę Danek od pracowników restauracji i stacji we Mstowie
Za † Stanisława Kaję od Piotra Miśkowiec z Zuzanną
Za † Józefa Krzyściaka od Elżbiety i Jana Śliwów
Za † Bogumiłę Staniszewską od Janiny i Krzysztofa Woźniczka
18.00 Za †† Anastazję Biel, Antoniego męża
NIEDZIELA 14. 04. 24
7.00 Gr. Za † Leona Włodarczyka
Za †† Władysława Drzyzgę w 40 r. śmierci, Katarzynę żonę
O błog. Boże, dary Ducha Św. dla Patrycji i Mateusza oraz ich dzieci
Za † Emilię Piechówka w r. śmierci
Za †† Genowefę i Jana Opachów
Za † Jana Ranosza od siostry Kazimiery z rodziną
Za † Stanisławę Pazdan od Marii i Grzegorza Smoter
Za † Emilię Maciuszek od Anny i Jana Grucel z rodziną
Za † Emilię Marek od Józefa Macko z córką
8.30 Za † Juliana Sadkiewicza w 3 r. śmierci
10.00 Za †† Anielę Węgrzyn w 8 r. śmierci i Jana męża
11.30 Za † Zofię Rams od Bogumiły i Wiesława Nowak
16.00 W intencji parafian