Konsultacje społeczne

Podsumowanie konsultacji społecznych projektu „Ciricium i Słowacki Watykan. Ochrona i rewitalizacja zabytków sakralnych i miejsc wokół nich”. (4 - 18.09.2023)

logo

ZAŁĄCZNIK 04.1. PODSUMOWANIE Z PROCESU PARTYCYPACJI

Tytuł projektu: „Ciricium i Słowacki Watykan. Ochrona i rewitalizacja zabytków sakralnych i miejsc wokół nich”.

Partner wiodący projektu (PW): Rímskokatlotícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie

Partnerzy projektu (PP): Opactwo Ojców Cystersów w Szczyrzycu a

I. INTERNETOWA PREZENTACJA PROJEKTU I KONSULTACJE ON-LINE:

 1. Czas trwania konsultacji on-line: 04.09.2023 r. – 18.09.2023 r.
 2. >Zakres konsultacji on-line:
  1. Koncepcja projektu (cele projektu, zadania, efekty)

II. INNE DODATKOWE FORMY PARTYCYPACJI (należy wypełnić, jeśli zostały przeprowadzone):

 1. Forma i czas trwania: zespół roboczy, spotkanie on-line w dniu 30.08.2023 r., czas trwania ok. 2 godz.
 2. Zakres dodatkowych form partycypacji:
  1. Tytuł projektu
  2. Cele projektu
  3. Zadania, działania „miękkie”

Partnerzy projektu powołali zespół roboczy, którego członkami byli przedstawiciele polskich i słowackich instytucji zainteresowanych tematyką projektu i jego efektami oraz dysponujących fachową wiedzą w zakresie tematów objętych projektem tj.: ZMOSpiš, Klubu Słowackich Turystów Lewocza, Urząd Gminy Jodłownik, Mestské kultúrne stredisko Spišské Podhradie/Spišský hrad - Podbranisko, Małopolskiej Organizacji Turystycznej, Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o., Związku Euroregion „Tatry” oraz partnerzy projektu tj. Opactwo Ojców Cystersów w Szczyrzycu i Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie. W czasie spotkania Dyrektor EUWT TATRY z o.o. zaproponowała poszerzenie zakresu internetowego przewodnika/aplikacji, tak aby obejmowała nie tyko prezentację inwestycji realizowanych w ramach projektu, ale również atrakcje turystyczne Spiskiego Podhradia i gminy Jodłownik. Partnerzy projektu zgodzili się z tą propozycją poszerzając zakres internetowego przewodnika/aplikacji i uwzględniając ją w opisie zadania.

III. Zestawienie zgłoszonych uwag/pytań/sugestii do projektu wraz z odpowiedziami:

Lp. Podmiot/osoba zgłaszająca uwagę/pytanie/sugestię (nazwa instytucji/społeczność lokalna) Treść zgłoszonej uwagi/pytania/sugestii Stanowisko PW/PP na zgłoszoną uwagę/pytanie/sugestię wraz z uzasadnieniem
I. 2 a) [proszę wpisać pytanie/zagadnienie z „Internetowej prezentacji projektu i konsultacji on-line” z pkt I.2 a) powyżej]
1 Gmina Jodłownik Propozycja tematycznego podziału ekspozycji związanej z organmistrzem Tomaszem Falla wraz z prezentacją życiorysu organmistrza Partnerzy projektu pozytywnie ustosunkowali się do zgłoszonej sugestii. Tematyczny podział ekspozycji będzie w sposób uporządkowany prezentował zarówno postać organmistrza jak i jego warsztat. Partnerzy ustalili przygotowanie wystawy w trzech pomieszczeniach:
pomieszczenie 1:
postać Tomasza Falla, znajdą się tu podstawowe informacje związane z życiorysem organmistrza wzbogacone fotografiami i jego rzeczami osobistymi,
pomieszczenie 2:
warsztat-miejsce pracy organmistrza. W tym miejscu zostanie zaprezentowana historia związana z budowaniem organów i grą na tym instrumencie,
pomieszczenie 3:
prezentacja pamiątkowych piszczałek, organów. Ekspozycja zostanie wzbogacona o elementy zabawy w formie interaktywnych gier polegających np. na zbudowaniu z różnych piszczałek organów i zagraniu na nich utworu muzycznego.