Ogłoszenia parafialne

Intencje mszalne (26.02 - 3.03.2024)

PONIEDZIAŁEK 26.02.24
6.45 Gr. Za † Ryszarda Gocala
Za † Ludwika Zawiślaka od Zofii i Jana Rus
Za † Aleksandrę Petlic od Barbary i Adama Czepielów
Za † Aleksandra Trzupka z racji imienin
Za † Stanisława Kasinę od Danuty i Stanisława Kawula
Za † Marię Klemensiewicz od Karoliny i Krzysztofa Hebdów z synem
Za † Józefę Biel od Patrycji i Andrzeja Gwiazdowskich z córką
Za † Józefa Tabora od Krystyny Kargol z rodziną
Za † Tadeusza Kargola od klasy 5a z wychowawcą
Za † Kazimierę Sadkiewicz od pracowników Szpitala w Szczyrzycu
17.00 Za † Stanisławę Cichosz w 10 r. śmierci od syna z rodziną
WTOREK 27.02.24
6.45 Gr. Za † Ryszarda Gocala
Za † Ludwika Zawiślaka od OSP Pogorzany
Za † Mariana Cudka od córek Pauliny i Anny
Za † Urszulę Stokłosa od Lucyny i Franciszka Gąsior
Za † Mariana Furgała od Stanisławy Papież
Za † Stanisława Piwowarczyka od Grzegorza Węgrzyna z Małgorzatą
Za † Franciszka Spędzię od Iwony i Tomasza Opiołów w dziećmi
Za † Piotra Kozę od rodziny Kolarczyków z Raciborzan
Za † Andrzeja Wydrę od rodziny Pazdanów z Borku
Za † Władysława Kaptura od pracowników zakładu CGT Burnus
17.00 Za †† Aleksandra Sieję w 13 r. śmierci, Zofię żonę
ŚRODA 28.02.24
6.45 Gr. Za † Ryszarda Gocala
Za † Janinę Sebastiańską
Za † Franciszka i Anielę Limanówka w 37 r. śmierci
Za † Zofię Łyszczarz od Eugeniusza Marka
Za † Małgorzatę Jończyk od Grzegorza i Katarzyny z dziećmi
Za † Jana Gargasa od Teresy i Ryszarda Hans z rodziną
Za † Aleksandra Pazdana od syna Pawła z rodziną
Za † Marię Nowak od rodziny Taflów
Za † Franciszkę Żabówka od Bernadety i Krzysztofa Kadzik
Za † Edwarda Widomskiego od córki Marty z mężem
17.00 INTENCJA ZBIOROWA
CZWARTEK 29.02.24
6.45 Gr. Za † Ryszarda Gocala
Za † Katarzynę Rapacz od Jana Wójcika
Za † Franciszka Sebastiańskiego
Za † Marię Węgrzyn od Roberta Płachty
Za † Tadeusza Palonka od Krystyny i Ryszarda Pazdan
Za † Bogusława Wójtowicza od Edyty i Józefa Gabrzyckich
Za † Bogumiłę Staniszewską od Urszuli Piotrowskiej
Za † Emilię Biel od Janiny Biel z synem Tomaszem
Za † Marię Zubek od Jarosława i Pauliny Trzupek z rodziną
Za † Jana Noworolnika od Anny Spyrka z córką
17.00 Za † Monikę Węgrzyn w 10 r. śmierci
PIĄTEK 01.03.24
6.45 Gr. Za † Ryszarda Gocala
Gr. Za † Jana Rymarczyka
Za † Teresę Bogacz
Za † Jana Sadkiewicza od sąsiadów Piotrowiczów
Za † Edwarda Wąsowicza od Rodziny Trzupków z Pogorzan
Za † Zofię Paciorek od Barbary i Ryszarda Cegielskich
Za † Edwarda Wąsowicza od Katarzyny i Edmunda Kępa z rodziną
Za † Edwarda Młyńskiego od Teresy i Stefana Rymarczyków z rodziną
Za † Janusza Staśko od Karoliny i Krzysztofa Hebda
Za † Stanisławę Kasprzyk od Bogumiły i Edwarda Lis
17.00 DROGA KRZYŻOWA
17.30 W intencji wynagradzającej za grzechy nasze i całego świata
SOBOTA 02.03.24
6.45 Gr. Za † Jana Rymarczyka
Za † Czesława Nowaka
Za † Halinę Danek od Dominiki i Józefa Gargas
Za † Władysława Marka od OSP, MDP Janowice
Za † Stanisława Kaję od Marii i Stanisława Miśkowiec
Za † Jana Ranosza od Krystyny i Ryszarda Pazdan z rodziną
Za † Emilię Marek od Józefa i Lucyny Pazdan
Za † Stanisławę Pazdan od Anieli Rokosz
Za † Emilię Maciuszek od Wandy i Konstantego Malinowskich
Za † Zofię Pazdan od Urszuli i Adama Maciuszek
17.00 Za †† Marię i Jana Różanów
NIEDZIELA 03.03.24
7.00 Gr. Za † Jana Rymarczyka
Za †† z rodziny Woźniaków
Za † Anielę Matykiewicz w 17 r.śmierci
Za †† Stanisława Opiołę, Helenę żonę
Za †† Stefanię Żaba w r. śmierci, Józefa męża i Jana syna
Za † o. Wiesława Rymarczyka od siostry Barbary
Za † Bronisławę Rymarczyk od wnuczki Jadwigi z rodziną
Za † Andrzeja Rymarczyka od córki Jadwigi z rodziną
Za † Józefa Drabika od kuzynki Danuty z rodziną
Za † Wiesława Drabika od syna Bartka i Klaudii
8.30 Za †† Kazimierę Śliwa, Andrzeja męża
10.00 Za † Agnieszkę Czyrnek oraz †† dzieci od rodziny
11.30 W intencji parafian
15.00 G O R Z K I E Ż A L E
16.00 Za †† Alojzego i Marię Trzupek oraz Edwarda Morajko