Ogłoszenia parafialne

Intencje mszalne (23 - 29.01.2023)

PONIEDZIAŁEK 23.01.23
6.45 Gr. Za † Nimfę Bugajską
Gr. Za † Józefa Bugajskiego
Gr. Za † Stefanię Bugajską
Za † Emilię Repelewicz od rodziny Wajdów
Za † Bolesława Repelewicza od rodziny Jolanty i Antoniego Bielów
Za † Kazimierę Jarosz od Barbary i Krzysztofa Trzeciak
Za † Irenę Woźniak od Heleny Białoń
Za † Janinę Wójtowicz od Ewy Jędral
Za † Anastazję Biel od rodziny Widomskich ze Szczyrzyca
17.00 O błog. Boże i zgodę w rodzinie
Za † Mariana Furgała od prawnuczki Emilki
Za † Marię Mucha od chrześniaka Edwarda z rodziną
Za † Władysławę Węgrzyn od chrześniaka Antoniego Tabor z rodziną
WTOREK 24.01.23
6.45 Gr. Za † Nimfę Bugajską
Gr. Za † Józefa Bugajskiego
Gr. Za † Stefanię Bugajską
Za † Stanisława Żabówkę od Mariana i Janiny Krzyściaków z rodziną
Za † Bronisławę Śliwa
Za † Juliana Sadkiewicza od Renaty i Czesława Bielak
Za † Aleksandrę Petlic od Mateusza Kokota z rodziną
Za † Emilię Marek od Marii i Andrzeja Drożdż
Za † Bronisławę Rymarczyk od Anny i Waleriana Śliwów
17.00 Za † Janinę Kudłacz od wnuków z okazji Dnia Babci
Za † Adama Farona od wnuczki Dominiki
Za † Janusza Staśko od mamy
Za † Piotra Rusa od Grzegorza z rodziną
ŚRODA 25.01.23
6.45 Gr. Za † Nimfę Bugajską
Gr. Za † Józefa Bugajskiego
Gr. Za † Stefanię Bugajską
Za † Wojciecha Stachowicza od Anny i Marka Węgrzyn z córkami
Za † Janinę Sarka od prawnuka Filipa
Za † Monikę Piwowarczyk od Elżbiety i Pawła Piechówków
Za † Małgorzatę Piwowarczyk od mamy i braci
Za † Wojciecha Piwowarczyka od Pauliny Grzyb z rodziną
Za † Jana Kurka od Mariana i Pauliny Noworolnik z rodziną
17.00 INTENCJA ZBIOROWA
CZWARTEK 26.01.23
11.00 Gr. Za † Nimfę Bugajską
Gr. Za † Józefa Bugajskiego
Gr. Za † Stefanię Bugajską
Za † Mariana Opiołę od Anny i Jana Pazdanów
Za † Wiesława Krzana od rodziny Marzec
Za † Jadwigę Opioła od Barbary i Stanisława Rymarczyk z rodziną
Za † Marię Nowak od Krystyny Piotrowicz z dziećmi
Za † Józefa Gawlika od Wiesławy i Andrzeja Sroczyńskich
Za † Kazimierza Kierzka od Krystyny Drożdż z rodziną
17.00 Za † Marię Kubik w 4 r. śmierci
Za † Edwarda Wąsowicza od Marty i Wojciech Paciorek z córką
Za † Edwarda Wąsowicza od rodziny Kabatów
Za † Jana Mazgaja od Marii Tabor z rodziną
PIĄTEK 27.01.23
6.45 Gr. Za † Nimfę Bugajską
Gr. Za † Józefa Bugajskiego
Gr. Za † Stefanię Bugajską
Za † Mieczysława Wąsowicza od szwagierki Iwony z rodziną
Za † Wojciecha Sadkiewicza od Zofii Machna z rodziną
Za † Aleksandra Trzupka od uczniów, rodziców i wychowawcy kl. 4b
Za † Jana Cudka od Artura i Grażyny Tabor
Za † Helenę Pagacz od chrześniaka Mariana
Za † Jana Noworolnika od Marty i Adama Pazdan
17.00 Za † Bożenę Repelewicz od Janiny, Mirosława i Edyty Stachowicz
Za † Marię Wójcik od Bartłomieja Wójcik z rodziną
Za † Stanisława Sutora od Agaty i Wojciecha Bielów
Za † Andrzeja Wydrę od rodziny Kapuściaków z mamą
SOBOTA 28.01.23
11.00 Gr. Za † Nimfę Bugajską
Gr. Za † Józefa Bugajskiego
Gr. Za † Stefanię Bugajską
Za † Stanisławę Kasprzyk od córki Elżbiety z mężem
Za † Krzysztofa Pazdana od rodziny Opiołów, Narożnych i Lewandowskich
Za † Mariana Pazdana od brata Ludwika z żoną
Za † Henryka Piegzę od żony
Za † Zofię Pazdan od córki Anny z rodziną
Za † Bogusława Wójtowicza od córki Iwony z rodziną
17.00 Za †† Jana Karcza, Anielę żonę, Janusza syna w r. śmierci
Za † Stanisława Wiktora
Za † Krystynę Gaik
Za † Czesława Burnusa od Adama Kolarczyka z rodziną
NIEDZIELA 29.01.23
7.00 Gr. Za † Nimfę Bugajską
Gr. Za † Józefa Bugajskiego
Gr. Za † Stefanię Bugajską
Za †† Jana Trzupka w 23 r. śmierci, Genowefę żonę
Za † Władysława Sadkiewicza
Za † Stanisława Piwowarczyka od OSP Pogorzany
Za † Czesława Kubacika od Aleksandry i Stefana Bąbel
Za † Katarzynę Rapacz od koleżanek i kolegów z klasy r. 1996
Za † Zofię Łyszczarz od Zofii i Stanisława Foszczyńskich
8.30 Za †† Jana Trzupka w r. śmierci, Genowefę żonę
10.00 W intencji parafian
11.30 Za † Józefę Miłkowską z okazji Dnia Babci
16.00 O zdrowie, opiekę MB i dary Ducha Św. dla Aleksandry w 18 r. ur.
18.00 Za † Bogdana Rusa od koleżanek i kolegów ze szkoły podstawowej