Ogłoszenia parafialne

Intencje mszalne (18 - 24.10.2021)

PONIEDZIAŁEK 18.10.21
6.45 Gr. Za † Wandę Smoter
Gr. Za † Zofię Frużyńską
O powrót do zdrowia Marii Nowak od dzieci i wnuków
Za †† Annę i Franciszka Rząca
Za † Janinę Wójtowicz od Anny i Marka Hanula
Za † Stanisława Żabówkę od Zofii i Franciszka Lizaków
Za † Bronisławę Śliwa
Za † Krzysztofa Kulona od siostry Grażyny z rodziną
17.00 O zdrowie, błog. Boże, opiekę MB Szczyrzyckiej dla Mariana Hejnolda w 80 r. urodzin od rodziny z Leszna i Gdyni
WTOREK 19.10.21
6.45 Gr. Za † Wandę Smoter
Gr. Za † Zofię Frużyńską
Za †† Marię i Mateusza Gucwa
Za † Jadwigę Opioła od zięcia Kazimierza
Za † Andrzeja Murzyna od Krzysztofa i Moniki Wąsowiczów z rodziną
Za † Marię Wójcik od Józefa i Haliny Kozów
Za † Juliana Sadkiewicza od Bartłomieja i Joanny Cygalów
Za † Stanisławę Mundziakiewicz od Zdzisława Bogacza z rodziną (II)
17.00 Za †† Edwarda Pachowicza z racji imienin i żonę Genowefę
ŚRODA 20.10.21
6.45 Gr. Za † Wandę Smoter
Gr. Za † Zofię Frużyńską
Za † o. Antoniego Gucwę
Za † Franciszka Gabrysia od wnuka Konrada Główka
Za † Kazimierza Ostapczuka od Macieja Stożka
Za † Bolesława Repelewicza od wnuczki Barbary z Sebastianem (I)
Za † Emilię Repelewicz od wnuczki Barbary z Sebastianem (I)
Za † o. Niwarda Chrobaka od Barbary i Adama Czepielów
17.00 INTENCJA ZBIOROWA
CZWARTEK 21.10.21
6.45 Gr. Za † Wandę Smoter
Gr. Za † Zofię Frużyńską
Za † Urszulę Stokłosa z racji imienin
Za † Marię Gorczyca od chrześniaka Pawła z rodziną
Za † Wiesława Krzana od córki Asi
Za † Henryka Sadkiewicza od rodziny Kaczmarczyków
Za † Leszka Twardosza od Bogusławy i Kazimierza Majków
Za † Andrzeja Matykiewicza od rodziny Grzywów z Krakowa
17.00 Za †† Barbarę Zając, Jana męża, Joannę wnuczkę
PIĄTEK 22.10.21
6.45 Gr. Za † Wandę Smoter
Gr. Za † Zofię Frużyńską
O szczęśliwy przebieg operacji i opiekę MB Szczyrzyckiej dla Elżbiety
Za † Jana Kurka od Tadeusza i Stanisławy Opiołów z rodziną
Za † Stanisława Banowskiego od Marii Krzywy z rodziną
Za † Franciszka Krupę od Marty i Jarka Bastów
Za † Józefa Tabora od Bożeny Piotrowicz z rodziną
Za † Krystynę Marek od Barbary i Arkadiusza Marek
17.00 Za †† Stanisławę Gołębiowską i Anielę Matykiewicz od Ani
SOBOTA 23.10.21
6.45 Gr. Za † Wandę Smoter
Gr. Za † Zofię Frużyńską
O zdrowie, błog. Boże, opiekę MB Szczyrzyckiej i potrzebne łaski do życia wiecznego dla Małgorzaty w r. urodzin
Za † Józefa Kuliga od brata Andrzeja z rodziną
Za † Mariana Opiołę od Piotra Smagi z rodziną
Za † Stanisława Marka od siostry Anny z rodziną
Za † Genowefę Wandas od rodziny Surówków
Za † Stanisława Cudka od Doroty i Jana Rymarczyków z córkąKaroliną
17.00 Za † Jana Murzyna w r. śmierci
NIEDZIELA 24.10.21
7.00 Gr. Za † Wandę Smoter
Gr. Za † Zofię Frużyńską
O zdrowie, błog. Boże, opiekę MB Szczyrzyckiej w 50 r. urodzin
Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o błog. Boże, opiekę MB Szczyrzyckiej w 20 r. ślubu Elżbiety i Jana Nowaków
Za †† Janinę Trzupek w r. śmierci, Franciszka męża
Za †† Kazimierę i Stanisława Kaperów
Za †† Józefa Szostaka, Krystynę żonę
Za † o. Gabriela Mączewskiego od Zofii i Lecha Antkiewiczów
8.30 Za †† Bogusława Nowaka w 2 r. śmierci oraz rodziców Mariannę i Tadeusza
Za †† Józefa Foszczyńskiego w r. śmierci, Marię żonę
10.00 Za † Stanisława Wąsowicza w 26 r. śmierci
11.30 Za †† Genowefę, Wojciecha, Magdalenę Dudziak; Eliasza, Bronisławę Olenicz
16.00 Za †† Janinę i Franciszka Murzyn
18.00 Za † Zofię Morajko w 2 r. śmierci, Eugeniusza męża