Ogłoszenia parafialne

Intencje mszalne (2 - 8.12.2019)

PONIEDZIAŁEK 02.12.19
6.30 Gr.Za †Jadwigę Gądek
Gr.Za † Janinę Wilczek
Gr.Za †Mariana Szymoniaka (w kaplicy)
Za † Emilię Cudek od córki Ewy z rodziną
Za † Edwarda Morajko od Wiesławy i Krzysztofa Matusików wraz z dziećmi
Za † Stanisława Młyńskiego od Ewy i Piotra Szusterów
Za † Annę Kolarczyk od brata Adama z żoną
Za † Bogusława Nowaka od syna z rodziną (1)
Za † Zofię Morajko od wnuków Martynki i Dominika
Za † Eugeniusza Murzyna od Wiesławy Waszczyk z rodziną
Za † Zofię Grzywa od Janusza i Elżbiety Domino z dziećmi
Za † Stanisława Cudka od Cecylii i Piotra Rokoszów
7.00 Za † Walerię Cudek od Krystyny i Henryka Pazdurów ze Skrzydlnej
17.00 Za † męża Andrzeja
WTOREK 03.12.19
6.30 Gr.Za †Jadwigę Gądek
Gr.Za † Janinę Wilczek
Gr.Za † Mariana Szymoniaka (w kaplicy)
Za † Edwarda Morajko od Haliny i Piotra Smagów z dziećmi ze Stróży
Za † o. Józefa Jamioła od mieszkańców Borku
Za † Andrzeja Synala od Lucyny i Piotra Korba
Za †Janinę Stokłosa od uczniów, rodziców i wychowawcy klasy 6 SP w Szczyrzycu
Za † Marię Pietras od pracowników Ośrodka Zdrowia w Jodłowniku
Za † Stanisława Piotrowicza od kolegów z pracy
Za † Janinę Repelewicz od Piotra i Pauliny Węgrzyn ze Mstowa
Za † Czesławę Kapera od Krystyny Piotrowicz z dziećmi
7.00 Za †† Marię, Jana, Stanisława Stokłosa w r. śmierci
17.00 Za †† Kazimierza Dziedzica jego rodziców Andrzeja i Ludwikę oraz brata Emila od siostry
ŚRODA 04.12.19
6.30 Gr.Za †Jadwigę Gądek
Gr.Za † Janinę Wilczek
Gr.Za † Mariana Szymoniaka (w kaplicy)
O zdrowie i błog. Boże opiekę M.B. i świętej Barbary dla Barbary Czepiel i siostry Barbary
Za † Edwarda Morajko od Rodziny Mazanków z Markuszowej
Za † Kazimierę Wąsowicz od Teresy i Ludwika Pazdanów
Za † Jana Mazgaja od Urszuli Stokłosa z córkami
Za † Wiktorię Górka od Emilii Marek i Szymona i Marty Mirzyńskich
Za † Józefa Tatarę od Małgorzaty i Tomasza Klasa z Tarnowa
Za † Emilię Piechówka od sąsiadów ze Mstowa
Za † Janinę Karaś
7.00 Za †† Barbarę Zając, Jana męża, Joannę wnuczkę
17.00 INTENCJA ZBIOROWA
CZWARTEK 05.12.19
6.30 Gr.Za †Jadwigę Gądek
Gr.Za † Janinę Wilczek
Gr.Za † Mariana Szymoniaka (w kaplicy)
Za † Edwarda Morajko od rodziny Mazanków ze Mstowa
Za† Marię Ćwik od Elżbiety Lizak z rodziną
Za † Antoniego Łyszczarza od pracowników sklepu całodobowego w Szczyrzycu
Za † Zygmunta Trzupka od rodziny Rogów z Myślenic
Za † Walerię Cudek od Anny i Dawida Siepak
Za † Kazimierza Repelewicza od Bożeny i Mariusza Morajko
Za † Teresę Bogacz od Elżbiety i Sławomira Widomskich
7.00 Za † Franciszka Śliwę od Marii i Stefana Lachów
17.00 O wsparcie duchowe dla rodziny Sylwii w 10 r. śmierci
PIĄTEK 06.12.19
6.30 Gr.Za †Jadwigę Gądek
Gr.Za † Janinę Wilczek
Gr.Za † Mariana Szymoniaka (w kaplicy)
Za † Edwarda Morajko od Zbigniewa i Grzegorza morajko
Za † Kazimierę Wąsowicz od Józefy i Bogumiła Czepielów
Za † Emilię Piechówka od Władysławy Karaś
Za † Janinę Karaś
Za † Rozalię Hans od Urszuli Czachury i Małgorzaty Czachury-Limanówki
Za † Czesława Repelewicza od Grzywowej i Damiańskiej z dziećmi
Za † Floriana Lenerta od Franciszki Kawalec
Za † Marka Hubera
7.00 Za † Józefę Tabor w r. śmierci
17.00 Za †† z rodzin Frączków i Kowalskich
SOBOTA 07.12.19
6.30 Gr.Za †Jadwigę Gądek
Gr.Za † Janinę Wilczek
Gr.Za † Mariana Szymoniaka (w kaplicy)
Za † Edwarda Morajko od rodziny Limanówków z Krasnego
Za † Konstantego Grzywę od Joanny i Marka Foszczyńskich
Za † Adama Grzywę od chrześnicy Anny Pazdan z rodziną
Za † Jana Mazgaja od Agaty i Wojciecha Bielów z rodziną
Za † Walerię Cudek od Janiny Raszewskiej, Krzysztofa, Małgorzaty Raszewskich
Za † Kazimierza Repelewicza od Władysławy Mazgaj z rodziną
Za † Rozalię Hans od rodziny Gargasów
Za † Floriana Lenerta od Pauliny i Stanisława Puc z Podłopienia
7.00 Za †† Barbarę Cudek w 8 r. śmierci, Wojciecha męża i ich rodziców i rodzeństwo
17.00 Za †† Franciszka Antkiewicza, Kazimierę żonę w 35 r. śmierci
NIEDZIELA 08.12.19
7.00 Gr.Za †Jadwigę Gądek
Gr.Za † Janinę Wilczek
Gr.Za † Mariana Szymoniaka (w kaplicy)
Za †† Katarzynę Rymarczyk w 9 r. śmierci, Konstantego męża
Za † Józefa Filipiaka w 6 r. śmierci
Za †† Antoniego Grzywę i rodziców w r. śmierci
Za † Walerię Cudek od Marii Kalety z Janowic
Za † Wiktorię Górka od Stanisławy i Leszka Wąsowiczów
Za † Emilię Piechówka od Iwony i Józefa Marków z dziećmi
Za †Janinę Karaś
Za † Krystynę Sara
Za † Stanisławę Dudzik
8.30 Za † Marię Foszczyńską w r. śmierci, Józefa męża
Za † o. Józefa Jamioła od mieszkańców Borku (2)
O wsparcie duchowe dla rodziców Sylwii
10.00 W intencji parafian
Za †† Helenę Krzyśkiewicz w 23 r. śmierci, Jana męża
Za † Kazimierza Maciuszka w 20 r. śmierci
11.30 Za † Marię Rymarczyk w 8 r. śmierci
Za † Kazimierza Krupę w r. śmierci
Za † Monikę Dutka od Marii Ślimak z Tymbarku
16.00 Za † Józefa Filipiaka w 6 r. śmierci