Ogłoszenia parafialne

Intencje mszalne (20 - 26.06.2022)

PONIEDZIAŁEK 20.06.22
6.45 Gr. Za † Marię Mierzyńską
Gr. Za † Stanisławę Węgrzyn
Gr. Za † Antoniego Śliwę
Gr. Za † Elżbietę Biernat
Gr. Za † Lucynę Michałek
O błog. Boże w rodzinie Łaszczuk
Za † Józefa Drożdża
Za † Bogdana Nowaka od rodziny Morajków z Gruszowa
Za † Marię Synal od Alicji Węgrzyn z rodziną
Za † Franciszka Spędzię od Agaty i Wiesława Bielów
18.00 Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błog. Boże dla Renaty i Marka w 15 r. ślubu
Za † Bronisławę Rymarczyk od Marii Węgrzyn z rodziną
Za † Emilię Marek od Danuty i Andrzeja Burek
Za † Zofię Nawieśniak od Agaty i Wojciecha Biel
Za † Edwarda Wąsowicza od Marii Węgrzyn
WTOREK 21.06.22
6.45 Gr. Za † Marię Mierzyńską
Gr. Za † Stanisławę Węgrzyn
Gr. Za † Antoniego Śliwę
Gr. Za † Elżbietę Biernat
Gr. Za † Lucynę Michałek
Za † Alojzego Biedronia z racji imienin
Za † Władysława Opacha
Za † Monikę Piwowarczyk od wujka Józka z rodziną
Za † Przemysława Bladochę od kolegów z klasy Elizy
Za † Wojciecha Piwowarczyka od Elżbiety i Mariana Kaletów
18.00 Za †† mieszkańców Borku
Za † Mariana Furgała od prawnuka Krystiana
Za † Emilię Maciuszek od wnuka Arkadiusza z rodziną
Za † Bolesława Repelewicza od Katarzyny i Krzysztofa Repelewicz z dziećmi
Za † Emilię Repelewicz od Anny i Stanisława Biel z rodziną
ŚRODA 22.06.22
6.45 Gr. Za † Marię Mierzyńską
Gr. Za † Stanisławę Węgrzyn
Gr. Za † Antoniego Śliwę
Gr. Za † Elżbietę Biernat
Gr. Za † Lucynę Michałek
Za † Henryka Rysia
Za † Emilię Biel od Krzysztofa i Katarzyny Repelewicz z rodziną
Za † Czesława Burnusa od Krzysztofa Przybytka
Za † Kazimierę Jarosz od siostrzenicy Magdaleny z rodziną
Za † Irenę Woźniak od rodziny Trzupków z Pogorzan
18.00 INTENCJA ZBIOROWA
CZWARTEK 23.06.22
6.45 Gr. Za † Marię Mierzyńską
Gr. Za † Stanisławę Węgrzyn
Gr. Za † Antoniego Śliwę
Gr. Za † Elżbietę Biernat
Gr. Za † Lucynę Michałek
Za † Emilię Cudek w 8 r. śmierci
Za † Jana Piechówkę
Za † Jana Dudzika z racji imienin
Za † Stanisława Piwowarczyka od Janusza z żoną
Za † o. Gabriela Mączewskiego od mieszkańców Gruszowa
18.00 O błog. Boże i potrzebne łaski dla Orkiestry Parafialnej i ich rodzin
O błog. Boże, opiekę M.B. i potrzebne łaski dla uczestników majówek Pogorzany - Smykań
Za † Jana Noworolnika w 1 r. śmierci od brata Stanisława z rodziną
Za † Aleksandra Pazdana od córki Teresy z mężem
Za † Jana Gargasa od siostrzenicy Edyty z rodziną
PIĄTEK 24.06.22
6.45 Gr. Za † Marię Mierzyńską
Gr. Za † Stanisławę Węgrzyn
Gr. Za † Antoniego Śliwę
Gr. Za † Elżbietę Biernat
Gr. Za † Lucynę Michałek
Dziękczynna z prośbą o błog. Boże, opiekę MB w 20 r. ślubu Agaty i Jacka
Za †† Jadwigę i Jana Żabińskich, Jana syna
Za †† Jana, Marię i Piotra Nowak
Za † Janinę Rymarczyk z racji imienin
Za †† Janinę Trzupek i Franciszka męża
18.00 Za † Jana Tatarę
Za † Józefa Krzyściaka od członkiń Róży M.B. Królowej Polski
Za † Adama Farona od córki Alicji
Za † Mieczysława Wąsowicza od syna Grzegorza
Za †† uczestników majówek Pogorzany - Smykań
SOBOTA 25.06.22
6.45 Gr. Za † Marię Mierzyńską
Gr. Za † Stanisławę Węgrzyn
Gr. Za † Antoniego Śliwę
Gr. Za † Elżbietę Biernat
Gr. Za † Lucynę Michałek
O błog. Boże dla Władysława w 60 r. urodzin
Za †† Jana Mazgaja, rodziców i rodzeństwo z racji imienin
Za †† Tomasza Kowalczyka w 60 r. śmierci, Katarzynę żonę
Za † Marię Wójcik w 1 r. śmierci od córki Anny z rodziną
Za † Kazimierza Kierzka od Krzysztofa i Justyny Opach z rodziną
18.00 Za † Jana Paciorka
Za † Jana Ranosza od Wojciecha Murzyna
Za † Halinę Danek od syna Mariusza
Za † Władysława Marka od Małgorzaty i Stanisława Florek
Za † Józefa Drabika od mamy
NIEDZIELA 26.06.22
7.00 Gr. Za † Marię Mierzyńską
Gr. Za † Stanisławę Węgrzyn
Gr. Za † Antoniego Śliwę
Gr. Za † Elżbietę Biernat
Gr. Za † Lucynę Michałek
Za † Annę Majda w r. śmierci
Za † Piotra Wąsowicza z racji imienin
Za † Janinę Węgrzyn od syna Leszka z rodziną
Za † Andrzeja Burdka
8.30 Za †† Antoninę Trzupek z racji imienin, Józefa męża
10.00 Za †† Agnieszkę Trzupek w r. śmierci, Jana męża oraz ich dzieci
11.30 Za † Jana Muchę z racji imienin
16.00 Za † Władysława Muchę z racji imienin
18.00 Za † Jacka Marka z racji imienin