Ogłoszenia parafialne

Intencje mszalne (13 - 19.01.2020)

PONIEDZIAŁEK 13.01.20
6.30 Gr.Za † Marię Lidię Janus
Gr.Za † Marka Limanówkę
Gr.Za † Helenę Szymoniak (w kaplicy)
Gr.Za † Józefa Jabłońskiego (w kaplicy)
Za † Grażynę Juźkiewicz
Za † Edwarda Morajko od rady Parafialnej z Jodłownika
Za † Wiktorię Górka od gospodarstwa klasztornego oo. Cystersów
Za † Emilię Piechówka od współpracowników Centrum Biotechniki w Nowym Sączu (1)
Za † Janinę Karaś
Za † Marię Ćwik od pracowników biura firmy „Porębski” (1)
Za † Antoniego Łyszczarza od Zuzanny i Andrzeja Wronów
Za † Zygmunta Trzupka od Ryszarda i Zofii Górka
7.00 Za † Janinę Repelewicz w 1 r. śmierci
17.00 Za † Honoratę Wąsowicz
WTOREK 14.01.20
6.30 Gr.Za † Marię Lidię Janus
Gr.Za † Marka Limanówkę
Gr.Za † Helenę Szymoniak (w kaplicy)
Gr.Za † Józefa Jabłońskiego (w kaplicy)
Za † Walerię Cudek od rodziny Więcławków z Pogorzan
Za † Kazimierza Repelewicza od rodziny Marzec
Za † Teresę Bogacz od Justyny Łukaszuk
Za † Rozalię Hans od Bernadety i Włodzimierza Rymarczyków
Za † Floriana Lenerta od Stanisławy i Leszka Wąsowiczów
Za † Czesławę Kapera od rodziny Skibów z Pogorzan
Za † Stanisława Cudka od Jurka i Anny Mazgaj
7.00 Za †† Jana Pokrywkę i Stanisławę żonę
17.00 O szczęśliwy przebieg operacji i opiekę MB dla Anieli Kuźnik
ŚRODA 15.01.20
6.30 Gr.Za † Marię Lidię Janus
Gr.Za † Marka Limanówkę
Gr.Za † Helenę Szymoniak (w kaplicy)
Gr.Za † Józefa Jabłońskiego (w kaplicy)
Za † Edwarda Morajko od mieszkańców Mstowa
Za † Emilię Piechówka od współpracowników Centrum Biotechniki w Nowym Sączu (2)
Za † Janinę Karaś
Za † Marię Pietras od rodziny Burnusów z Janowic
Za † Janinę Stokłosa od uczniów, rodziców i wychowawcy klasy 3a SP w Szczyrzycu
Za † Andrzeja Synala od Elżbiety Lizak
Za † o. Józefa Jamioła od rodziny Nieczarowskich
7.00 Za † Franciszka Śliwę od Barbary i Krzysztofa Smoter z Dobrej
17.00 INTENCJA ZBIOROWA
CZWARTEK 16.01.20
6.30 Gr.Za † Marię Lidię Janus
Gr.Za † Marka Limanówkę
Gr.Za † Helenę Szymoniak (w kaplicy)
Gr Za † Józefa Jabłońskiego (w kaplicy)
Za † Marię Ćwik od pracowników biura firmy „Porębski” (2)
Za † Walerię Cudek od Małgorzaty i Stanisława z Krasnego
Za † Marię Dobrzycką od Michała Lizaka
Za † Stanisława Piotrowicza od Łukasza Grybosia z rodziną (1)
Za † Zofię Grzywa od Wiktorii Molek
Za † Eugeniusza Murzyna od Andrzeja Opioły z rodziną
7.00 Za †† Józefa Bugaja i Wiktorię żonę
17.00 O zdrowie dla Marii Rokosz
PIĄTEK 17.01.20
6.30 Gr.Za † Marię Lidię Janus
Gr.Za † Marka Limanówkę
Gr.Za † Helenę Szymoniak (w kaplicy)
Gr.Za † Józefa Jabłońskiego (w kaplicy)
Za †† Antoniego Foszczyńskiego z racji imienin, Ludwikę żonę oraz Czesława
Za † Janinę Repelewicz od rodziny Jaronin
Za † Zofię Morajko od Róży MB Bolesnej (1)
Za † Stanisława Młyńskiego od Bogumiły i Zbigniewa Cudków
Za † Annę Kolarczyk od Janusza i Bogdy Kołodziejów z rodziną
Za † Józefa Pucię od Teresy Ligas z rodzicami
Za † Marka Hubera
7.00 Za †† Antoniego Niewolskiego i Franciszkę żonę
17.00 Za † Zygmunta Trzupka od Moniki i Krzysztofa Jaworskich
SOBOTA 18.01.20
6.30 Gr.Za † Marię Lidię Janus
Gr.Za † Marka Limanówkę
Gr.Za † Helenę Szymoniak (w kaplicy)
Gr.Za † Józefa Jabłońskiego (w kaplicy)
Za † Edwarda Morajko od Czesławy i Karola Półtorak
Za † Emilię Piechówka od współpracowników Centrum Biotechniki w Nowym Sączu (3)
Za † Janinę Karaś
Za † Walerię Cudek od Wojciecha Sadkiewicza z rodziną
Za † Konstantego Grzywę od Anny Morajko
Za † Adama Grzywę od Krystyny i Piotra Atłasów z Janowic z rodziną
Za † Jana Kowala od teściowej Genowefy
7.00 Za †† Władysława Lasyka, Weronikę żonę w r. śmierci od córek
17.00 Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o pomoc Ducha Świętego podczas sesji egzaminacyjnej dla Agnieszki
NIEDZIELA 19.01.20
7.00 Gr.Za † Marię Lidię Janus
Gr.Za † Marka Limanówkę
Gr.Za † Helenę Szymoniak (w kaplicy)
Gr.Za † Józefa Jabłońskiego (w kaplicy)
Za †† Antoniego Niewolskiego, Franciszkę żonę z racji imienin
Za † Stanisława Cudka od Łukasza Grybosia z rodziną (2)
Za † Zofię Morajko od Róży MB Bolesnej (2)
Za † Józefa Pucię od Marii i Józefa Szczeganiec z Lubnia
Za † Krystynę Sara
Za † Walerię Cudek od rodziny Burnusów
Za † Kazimierza Repelewicza od rodziny Pokrackich
8.30 Za †† Antoninę Kozę, córki – Annę, Antoninę, Teresę i Halinę
Za †† Marię Różana, Jana męża
Za † Józefę Miłkowską z racji Dnia Babci od wnuków i prawnuków
10.00 Z podziękowaniem za Stary Rok, za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i błog. Boże
Za †† Jana Pazdana w 26 r. śmierci, Agnieszkę żonę
W intencji parafian
11.30 Za †† Eugeniusza i Zofię Morajkoz okazji Dnia Babci i Dziadka od wnuków i prawnuczki
Za †† Józefa Foszczyńskiego, Krzysztofa Lizaka, Władysława Franciszkowskiego od rodziny Krzyściaków
16.00 Za †† Marię i Konstantego Rymarczyków oraz ich rodziców i za dusze w czyśćcu cierpiące