24.09.2022 - Pielgrzymka małżeństw i rodzin do Czestochowy i Leśniowa