15.02.2016 - OBŁÓCZYNY MINISTRANTÓW

Do grona ministrantów zostali przyjęci: Paweł Krupa, Michał Banach, Kacper Węgrzyn, którzy złożyli przysięgę ministranta przed proboszczem, oraz opiekunem ministrantów ojcem Sylwestrem i całą społecznością Kościoła. Życzymy im dobrej służby i zachęcamy aby też inne dzieci odkrywały swoje powołanie do bycia ministrantem. Służmy Bogu z radością