Ojcowie posługujący w naszej parafii

O.Filip Mariusz Krzemień

Ojciec Filip jest Proboszczem w Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szczyrzycu

O.Sylwester Grzegorz Skiba

Ojciec Sylwester jest ekonomem klasztornym i wikariuszem w Szczyrzycu