17.08.2009 - PODZIĘKOWANIE PARAFIANOM

Dziękujemy Wszystkim którzy zaangażowali się w przygotowanie uroczystości jubileuszowych:


 • Państwu Barbarze i Adamowi Czepiel za nowy ołtarz polowy;
 • Panu Stanisławowi Bąbel za wymalowanie kościoła, klasztoru i domu parafialnego;
 • Panu Januszowi Babel za wykonanie nowych masztów flagowych;
 • Panom: Stanisławowi Babel, Januszowi Bąbel, Grzegorzowi Czepiel, Pawłowi Węgrzyn za nagłośnienie placu;
 • Paniom: Zofii Grzywa, Zofii Foszczyńskiej, Zofii Foszczyńskiej, Marii Łyszczarz, Marii Raszewskiej, Ewie Bartosz, Zofii Czechowskiej, Zofii Wójcik, Anieli Węgrzyn, Annie Morajko, Marii Cygal za wykonanie wieńców do udekorowania bram, krzyża i ołtarza polowego;
 • Ministrantom i lektorom za pomoc w przygotowaniu ołtarza i asystę podczas uroczystości;
 • Paniom Małgorzacie i Annie Kalemba za ofiarowanie kwiatów i udekorowanie ołtarza polowego;
 • Zespołowi regionalnemu "Szczyrzycanie", druhnom OSP Janowice, Paniom za niesienie feretronów, sztandarów oraz baldachimu;
 • dzieciom za sypanie kwiatów;
 • Różom Różańcowym, Caritasowi i scholii za przeprowadzenie adoracji podczas czuwania przed obrazem Matki Bożej Szczyrzyckiej;
 • Na ręce pana Stanisława Pigonia Orkiestrze Parafialnej i Chórowi;
 • Ochotniczej Straży Pożarnej Janowice za wypożyczenie samochodu Strażackiego;
 • Strażakom OSP Pogorzany za czuwanie nad porządkiem;
 • oraz wszystkim którzy przyczynili się do uświetnienia naszej parafialnej Uroczystości Odpustowej.

Niech Matka Dobrotliwa wyprasza Wam potrzebne łaski.