24.01.2009 - Renowacja chóru

Dzięki ofiarności i trosce Parafian o wygląd naszego sanktuarium możemy kontynuować prace konserwatorskie. Tym razem to chór zostanie poddany gruntowej konserwacji i renowacji. Prace konserwatorskie obejmą takie czynności jak: dezynfekcja, dezynsekcja i impregnacja; usunięcie wtórnych nawarstwień polichromii i szlagmetalu; stabilizacja techniczna; pełna konserwacja techniczna i estetyczna; złocenie złotem płatkowym. Renowację chóru wykonają panowie Juliusz Kasper i Maciej Baran z Krakowa. Całkowity koszt renowacji wyniesie 75 tys. złotych. Planowane jest też powiększenie chóru.