23.09.2007 - Obłóczyny Bartłomieja Marandy

Dnia 23 września w niedziele podczas mszy św. konwentualnej o godz. 7.00
w naszym Opactwie odbyły się obłóczyny kandydata Bartłomieja Marandy.
Przyjął on imię Hieronim na cześć kapłana i doktora Kościoła św.
Hieronima. Mszy Świętej Przewodniczył o.Opat. Nowicjuszowi życzymy
ciągłego wzrastania na drodze życia monastycznego.