6.12.2006 - Ogród klasztorny

W ostatnim czasie w klasztornym ogrodzie, nad skarpami pod krzyżem, zasadzono drzewa owocowe. Drzewka zasadzono z inicjatywy Pana Grzegorza Hoduna, bezpośredniego wykonawcy programu: Ogrody klasztorne - Centra Bioróżnorodności Biologicznej. Program realizowany jest przez Społeczny Instytut Ekologiczny w Warszawie. Pan Grzegorz wykonał ogólny plan nasadzenia, a resztę prac wykonali mnisi szczyrzyccy. W sumie posadzonop 132 drzewka.