12.07.2006 - Renowacja ołtarza

Trwają prace konserwatorskie przy odnowie struktury i wystroju rzeźbiarskiego ołtarza wielkiego. Struktura ołtarza i wystrój rzeźbiarski poddawane są pełnej konserwacji technicznej i estetycznej. Wykonywana jest rekonstrukcja monochromii struktury a na partiach złoconych zostanie położne na nowo złoto z zachowaniem pierwotnych podziałów na mat i poler.

Wszystkim, którzy zechcą wesprzeć finansowo nasze parafialne dzieło renowacji ołtarza podajemy nr konta parafii: BSR Kraków O/Jodłownik 19 85890006 0200 0000 4574 0001. Za wszystkich ofiarodawców i dobrodziejów parafii sprawowana jest Msza św. w każdą środę przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Szczyrzyckiej.