17.10.2005 - Renowacja ołtarza głównego

Dnia 17 sierpnia 2005 roku rozpoczęto prace konserwatorskie przy odnowie struktury i wystroju rzeźbiarskiego ołtarza wielkiego.

Wykonawcą prac jest Konserwator Dzieł Sztuki - Pan Juliusz Kasper z Krakowa.

Struktura ołtarza i wystrój rzeźbiarski poddane zostaną pełnej konserwacji technicznej i estetycznej. Zakłada się rekonstrukcję monochromii struktury a na partiach złoconych położenie na nowo złota z zachowaniem pierwotnych podziałów na mat i poler.

Prace konserwatorskie zostały podzielone na cztery etapy.

W pierwszym etapie, zakończonym 3 grudnia 2005 roku wykonano konserwację i złocenia: tabernakulum, ramy głównej, kartusza i aniołów umieszczonych w narożnikach nad łukiem ramy z ołtarza. Koszt prac wyniósł 30 tys. złotych.

Drugi etap prac będzie obejmował konserwację i złocenia struktury całego ołtarza (przewidywany koszt - 30 tys. zł). Prace zostaną rozpoczęte w kwietniu 2006 roku i potrwają ok. 4 miesięcy.

Trzeci etap (konserwacja i złocenia czterech kolumn - przewidywany koszt - 30 tys. zł)) i czwarty (konserwacja i złocenia figur oraz antepedium ołtarza - przewidywany koszt - 40 tys.) wykonane będą w późniejszym terminie.

Prace konserwatorskie ołtarza możliwe są dzięki ofiarności Parafian, którzy na ten cel składają ofiary. Dzięki ich ofiarności zakończyliśmy pierwszy etap renowacji i na wiosnę możemy przystąpić do drugiego.

Wszystkim, którzy zechcą wesprzeć finansowo nasze parafialne dzieło renowacji ołtarza podajemy nr konta parafii: BSR Kraków O/Jodłownik 19 85890006 0200 0000 4574 0001. Za wszystkich ofiarodawców i dobrodziejów parafii sprawowana jest Msza św. w każdą środę przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Szczyrzyckiej.