2.10.2005 - Obłóczyny

Dnia 2 października (niedziela) podczas mszy św. konwentualnej o godz. 7.00 w Opactwie w Szczyrzycu odbyły się obłóczyny kandydata Matusza Warciaka z Henrykowa.
Przyjął on imię Szymon.