15.08.2020 - Uroczystość Wniebowziecia NMP

W uroczystość Wniebowziecia NMP odbył się odpust parafialny i zakonny. Sumie odpustowej przewodniczył i kazanie wygłosił o. Opat z Jędrzejowa o. Rafał Ściborowski. Towarzyszyli mu o. Opat Prezes z Mogiły o. Opat Piotr Chojnacki oraz nasz opat o. Dominik Chucherb i  współbracia, wśród licznie zebranych Szczyrzycan.