15.08.2018 - Uroczystość Wniebowzięcia N.M.P

W Uroczystość Wniebowzięcia N.M.P. w naszej parfii w Szczyrzycu odbył się odpust , sumie przewodniczył J.E. ks. kardynał Stanisław Dziwisz.