2.09.2018 - Wprowadzenie nowego proboszcza

Drugiego września odbyło się wprowadzenie nowego proboszcza.
Po ojcu Alojzym, który był 14 lat proboszczem funkcję ta przejął o. Filip.
Obecni byli O. Opat Dominik, ks. Dziekan Jan Banach, obstawa liturgiczną i liczni parafianie.