15.10.2017 - NOWA RADA DUSZPASTERSKA

W związku z upływem kadencji wybranych przed 5 laty Parafialnych Rad Duszpasterskich, zarządzeniem ordynariusza diecezji tarnowskiej w całej diecezji odbyły się wybory do tychże Rad.

W naszej parafii do Rady Duszpasterskiej zostali wybrani:
- ze Szczyrzyca: Majka Bogusława, Majda Henryk, Bąbel Stanisław;
- z Janowic: Czepiel Barbara, Kapuściak Elżbieta, Czepiel Grzegorz, Bąbel Janusz, Faron Rober, Nowak Włodzimierz;
- z Pogorzan: Mazgaj Marta, Rapacz Marek , Grzywa Zofia.

Z urzędu w skład Rady wchodzi organista Stanisław Pigoń.

Nowym Radnym życzymy wielu łask Bożych, gratulujemy wyboru i zaufania Parafian i liczymy na owocną współpracę.