15.06.2017 - Boże Ciało

W czwartek, 15 czerwca, celebrowaliśmy uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało. Z Chrystusem utajonym w Najświętszym Sakramencie wyszliśmy w uroczystej eucharystycznej procesji z kościoła na drogi naszej wioski. Dziękowaliśmy Panu Bogu za dar Eucharystii, prosiliśmy Chrystusa o błogosławieństwo i pokój dla Kościoła powszechnego, dla naszej Ojczyzny i naszego narodu