20.05.2016 - DZWONY

W dzwonnicy znajdującej się na skarpach nad ołtarzem polowym, zostały wymienione stare elementy napędzające dzwony. Przy okazji tych prac zostały również wyczyszczone dzwony. Prace wykonali panowie Paweł Rus i Bogdan Rus.