26.03.2016 - WIELKA SOBOTA

Wieczorem w sobotę po zachodzie słońca rozpoczęliśmy najważniejszą liturgię roku kościelnego – liturgię Wigilii Paschalnej.
Celebrowaliśmy noc Paschy Pana – noc Jego przejścia ze śmierci do życia. Celebrowaliśmy Jego zmartwychwstanie, Jego zwycięstwo nad śmiercią, grzechem i szatanem.
Liturgię rozpoczęliśmy od poświęcenia ognia i zapalenia paschału, wysłuchaliśmy słowa Bożego, zaśpiewaliśmy radosne Alleluja, a także wzięliśmy udział w poświęceniu wody i odnowiliśmy chrzcielne przyrzeczenia. Całość zwieńczyła uroczysta liturgia eucharystyczna