20.03.2016 - Niedziela Palmowa

Niedzielą Palmową rozpoczęliśmy Wielki Tydzień, doroczny obchód misterium paschalnego Chrystusa.
Na początku sumy pobłogosławiliśmy palmy, odczytaliśmy fragment o uroczystym wjeździe Pana Jezusa do Jerozolimy a następnie udaliśmy się w procesji, by uroczyście wyznać wiarę, że Jezus Chrystus jest naszym Królem, naszym Panem i Mesjaszem.
Po zakończeniu liturgii odbył się konkurs na największą i najpiękniejszą palmę.