8.03.2014 - STACJE DROGI KRZYŻOWEJ W ARKADACH

Dzięki ofiarności parafian zostały odrestaurowane stacje Drogi Krzyżowej oraz arkady.